SaaS-escrow

SaaS- en Cloud-escrow

Bedrijfskritische software is steeds vaker een cloudapplicatie (SaaS). Voor de continuïteit daarvan is een software escrowregeling noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende. Met alleen een broncode kan de schade van een calamiteit bij de SaaS-leverancier niet worden beperkt. De oplossing zelf en de data die een gebruiker verwerkt, moeten ook daadwerkelijk beschikbaar blijven. Onze SaaS-escrowregelingen stellen het onafgebroken gebruik van de oplossing zeker.

Notariële akte als verzekering

Voor onze SaaS-escrowregelingen inventariseren we welke partijen in de ‘keten’ essentieel zijn voor de continuïteit van uw cloudapplicatie (SaaS). Dat kan een hostingprovider zijn, maar bijvoorbeeld ook de leverancier van een online ontwikkelplatform. Met deze partijen wordt in een overeenkomst afgesproken dat zij hun dienstverlening een minimum aantal maanden continueren als zich een calamiteit voordoet bij de leverancier van de cloudoplossing. Zij worden hiervoor betaald door de licentienemers die deelnemen aan de regeling. Deze bijdrage wordt pas gevraagd op het moment dat zich een calamiteit voordoet (en hoeft dus niet vooraf in een fonds gestort te worden). Doordat deze afspraken worden vastgelegd in een akte van de IT-notaris, wordt maximale zekerheid geboden.

Cloudoplossingen, zoals hosted desktops of back-up faciliteiten, draaien niet altijd om software. Software Borg kan echter ook in dergelijke situaties een passende continuïteitsregeling bieden.