SaaS Escrow

SaaS en data

De recente ontwikkelingen rondom SaaS (Software as a Service) hebben een nieuw licht geworpen op escrowdienstverlening en de continuïteit van je informatiesysteem. ‘Traditionele’ broncode-escrow is voor SaaS-oplossingen niet genoeg en vereist een aanpak waarmee naar de gehele keten gekeken dient te worden. Eindgebruikers van SaaS-oplossingen zijn zeer kwetsbaar wat betreft de beschikbaarheid van bedrijfsdata op lange en korte termijn.

SaaS- en Cloud-escrow

Bedrijfskritische software is steeds vaker een cloudapplicatie (SaaS). Voor de continuïteit daarvan is een software escrowregeling noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende. Met alleen een broncode kan de schade van een calamiteit bij de SaaS-leverancier niet worden beperkt. De oplossing zelf en de data die een gebruiker verwerkt, moeten ook daadwerkelijk beschikbaar blijven. Onze SaaS-escrowregelingen stellen het onafgebroken gebruik van de oplossing zeker.

Beschikbaarheid van de applicatie en data

Bij een gehoste applicatie levert het wegvallen van een leverancier soms direct een permanent verlies van de applicatie op. De risico’s op omzetverlies en extra kosten als gevolg van het wegvallen van een SaaS-applicatie kunnen hoog zijn. Het overgrote deel van de SaaS-applicaties host niet alleen de applicatie zelf, maar ook de daarmee gegenereerde data. Op het moment dat een leverancier wegvalt heeft de eindgebruiker dan meteen geen beschikking meer over haar data.

Inventarisatie van de keten

Voor onze SaaS-escrowregelingen inventariseren we welke partijen in de ‘keten’ essentieel zijn voor de continuïteit van uw cloudapplicatie (SaaS). Dat kan een hostingprovider zijn, maar bijvoorbeeld ook de leverancier van een online ontwikkelplatform.

Online Platform

Bij cloudoplossingen wordt het door een groter aantal updates van de software belangrijker frequenter over deponeringen te kunnen beschikken dan jaarlijks of twee jaarlijks. We hebben daarvoor de mogelijkheid online te deponeren in aanvulling op het reguliere deponeringsschema.

Software Borg Enhanced Cloud Continuity

Software Borg biedt een vernieuwde oplossing die de continuïteit van software en data in een Cloudomgeving zeker stelt. Wilt je informatie over deze nieuwe oplossing? Neem dan contact met ons op! Wij sturen je dan informatie waarin deze oplossing schematisch en stapsgewijs uiteengezet wordt. De dienstverlening van Software Borg wordt vergeleken met andere aangeboden oplossingen.

Andere cloudoplossingen

Cloudoplossingen, zoals hosted desktops of back-up faciliteiten, draaien niet altijd om software. Software Borg kan echter ook in dergelijke situaties een passende continuïteitsregeling bieden.

Wat kan Software Borg voor je doen

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van Software Escrow,  SaaS en Cloud escrow en  data-back-up? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.