SaaS en Cloud Escrow

SaaS, Cloud en data

De constante ontwikkelingen rondom de Cloud en SaaS (Software as a Service) werpen telkens een nieuw licht op op escrowdienstverlening en de continuïteit van je informatiesysteem. ‘Traditionele’ broncode-escrow is voor SaaS- en Cloudoplossingen niet genoeg. Om de continuïteit van SaaS- en Cloudapplicaties te borgen is een aanpak vereist waarbij naar de gehele keten gekeken wordt. Eindgebruikers van SaaS- en Cloudapplicaties zijn zeer kwetsbaar wat betreft de beschikbaarheid van bedrijfsdata en bedrijfskritische software op de korte en lange termijn.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Onderstaand filmpje legt kort en bondig uit hoe een continuïteitsregeling van Software Borg werkt. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van escrow en continuïteit? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

SaaS- en Cloud-escrow

Bedrijfskritische software is steeds vaker een cloudapplicatie (SaaS). Voor de continuïteit daarvan is een software escrowregeling noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende. Met alleen een broncode kan de schade van een calamiteit bij de SaaS- of Cloud-leverancier niet worden beperkt. De applicatie zelf en de data die een gebruiker verwerkt, moeten ook daadwerkelijk beschikbaar blijven. Onze SaaS- en Cloud-continuïteitsregelingen stellen het gebruik zeker in het geval van discontinuïteit.

Beschikbaarheid van de applicatie en data

Bij een gehoste applicatie levert het wegvallen van een leverancier soms direct een permanent verlies van de applicatie op. De risico’s op omzetverlies en extra kosten als gevolg van het wegvallen van een SaaS- of Cloudapplicatie kunnen hoog zijn. Het overgrote deel van de SaaS- en Cloudapplicaties host niet alleen de applicatie zelf, maar ook de daarmee gegenereerde data. Op het moment dat een leverancier wegvalt, heeft de eindgebruiker meteen geen beschikking meer over haar data.

Inventarisatie van de keten

Voor onze SaaS-en Cloud continuïteitsregelingen inventariseren we welke partijen in de ‘keten’ essentieel zijn voor het gebruik en dus de continuïteit van je cloudapplicatie (SaaS). Dat kan een hostingprovider zijn, maar bijvoorbeeld ook de leverancier van een online ontwikkelplatform of een externe onderhoudspartij.

Online Platform

Bij cloudoplossingen is het door het grote aantal updates/upgrades van de software belangrijk frequenter over deponeringen te kunnen beschikken dan jaarlijks of halfjaarlijks. We hebben daarvoor de mogelijkheid online te deponeren in aanvulling op het reguliere deponeringsschema.

Software Borg Enhanced Cloud Continuity

Software Borg biedt een vernieuwde oplossing die de continuïteit van software en data in een Cloudomgeving zeker stelt. Wil je informatie over deze nieuwe oplossing? Neem dan contact met ons op! Wij sturen je dan informatie waarin deze oplossing schematisch en stapsgewijs uiteengezet wordt. De dienstverlening van Software Borg wordt vergeleken met andere aangeboden oplossingen.

Andere cloudoplossingen

Cloudoplossingen, zoals hosted desktops of back-up faciliteiten, draaien niet altijd om software. Software Borg kan echter ook in dergelijke situaties een passende continuïteitsregeling bieden.

Wat kan Software Borg voor je doen

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van Software Escrow,  SaaS en Cloud Escrow en  data-back-up? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

De continuïteits- en escrowoplossingen van Software Borg bieden altijd het volgende:

Optimale garantie van continuïteit

  • Software EscrowOf je nu software ontwikkelt of gebruikt in de Cloud of via SaaS: wij leveren voor elke situatie een passende regeling die de continuïteit van je software en data garandeert.

Bescherming van auteurs- en IE-rechten

  • BeschermingauteurierechtEen software house beschikt over de auteurs- en IE-rechten van software: door deze notarieel vast te leggen kunnen we deze te allen tijde beschermen en het bewijs van eigendom leveren.

Maximale notariële zekerheid

  • NotarielezekerheidWij werken altijd met (IT-)notarissen. Zij hebben zorgplicht naar de licentiegever én de gebruiker, kunnen niet failliet gaan en zijn akte kan niet door de rechter worden betwist.

Hulp bij compliance

  • Compliance2Als softwaregebruiker moet je voldoen aan wetten, normen en regels. Denk aan de AVG, ISO 27001, SOC2 of BIO. Onze continuïteitsregelingen helpen je voldoen aan deze verplichtingen.

Nazorg bij escrowregelingen

  • Technische Juridische NazorgWanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, coördineren wij hoe de continuïteit het beste geborgd kan worden met onze regeling in de hand. We geven niet zomaar de broncode af.