Overige oplossingen

Niet alleen escrow

Escrow regelingen vormen al decennia lang de kern van onze dienstverlening. Van broncode en software escrow tot SaaS en Cloud escrow. Wij borgen continuïteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische softwareapplicaties, data en systemen binnen jouw organisatie. Dit doen we met standaard- én maatwerkoplossingen die passen bij jouw wensen. Verder bieden wij nog meer oplossingen voor al jouw vragen rondom continuïteit en beschikbaarheid van IT-systemen, software en data. Maar ook bijvoorbeeld oplossingen voor de belangen van investeerders.

Continuïteit

Informatiebeveiliging binnen IT-systemen kent vele aspecten. Een BIV-classificatie is een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij Beschikbaarheid (continuïteit), Integriteit en vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven. Er dient een doordacht evenwicht te zijn tussen deze drie aspecten. Aan het aspect continuïteit wordt echter veelal te weinig aandacht gegeven.

Compliance

De belangrijkste reden waarom bedrijven en overheden een escrow regeling willen is omdat hun software en data bedrijfskritisch zijn. Daarom willen ze niet afhankelijk zijn van 1 partij om dit te borgen. Ook willen bedrijven graag voldoen aan wet- en regelgeving. Om hiermee compliant te zijn wordt steeds vaker een escrow-regeling vereist, zoals bij SOC2 (banken en verzekeraars) of in de Gibit (gemeenten). Escrow moet in die gevallen aan bepaalde voorwaarden voldoen, die Software Borg in haar regelingen standaard heeft meegenomen.

Software Borg Instituut

Het Software Borg Instituut ontwikkelt en verzorgt cursussen en trainingen (zowel basis-, themagerichte-, als bijscholingscursussen) voor geïnteresseerden en voor de doelgroepen van Software Borg en haar partners en relaties, zoals IT-juristen, IT-notarissen, softwareleveranciers, softwaregebruikers, accountants en bestuurders van gebruikersverenigingen. Zo delen wij onze kennis die we twee generaties hebben opgebouwd.

Wat kan Software Borg voor je doen

Software Borg kent de risico’s van continuïteit voor IT-systemen en heeft daar oplossingen voor. Deze oplossingen worden in overleg met de leverancier en eindgebruiker op maat geleverd. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van Software escrow,  SaaS en Cloud escrow en data-back-up? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.