Compliance

Software voorwaarde om compliant te zijn

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het voldoen aan die geldende wet- en regelgeving is een belangrijke verantwoordelijkheid voor elke organisatie.
Software is het belangrijkste onderdeel van het informatiesysteem en voortdurende beschikbaarheid daarvan is een belangrijke voorwaarde om compliant te kunnen zijn.

De toenemende stroom wet- en regelgeving die rust op informatiesystemen (zoals de AVG) is voor veel licentienemers een moeilijk of niet te hanteren last. Maar het is wel een wettelijke verplichting! Licentiegevers bieden samen met Software Borg hulp. Want voor compliance is de beschikbaarheid van de software (broncode) noodzaak.

Door deelname aan de continuïteitsregeling van Software Borg heeft een licentienemer aantoonbaar een belangrijke maatregel getroffen in verband met de beschikbaarheid en continuïteit van de software en daarmee op het gebied van compliance inzake de onderstaande wetgeving en normen.

Aangesloten licentienemers zijn compliant

Nadat het onderzoek en deponering van de broncode van de licentiegever volgens de 5 kwaliteitskenmerken zijn uitgevoerd:

1. Verstrekken wij het Software Borg Certificaat aan de licentiegever

2. Blijkt dat op basis van de uitgevoerde werkzaamheden de licentienemer in overeenstemming kan werken met de volgende bepalingen van generieke wet- en regelgeving en algemeen toepasbare normen:

3. Is het desgewenst mogelijk om op verzoek van de licentiegever en de licentienemer onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om dit certificaat uit te breiden met branchespecifieke wet- en regelgeving door IT-juristen van onze partner De IT-Jurist.

Meer weten over hoe compliance en continuïteit samengaan? Onze deskundige adviseurs denken graag met u mee. Neem vandaag nog contact op.