Smart Industry

Smart Industry

Wanneer heb je als ondernemer te maken met de Smart Industry of industrie 4.0? Geven de leveranciers van de hardware en software die jij gebruikt, garanties over de continuïteit daarvan? En wat zijn de risico’s als de leverancier dat niet meer kan? Software Borg helpt ondernemers en organisaties in de Smart Industry bij het veiligstellen van gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en het vaststellen en vermijden van risico’s. Van data, technische tekeningen en ontwerpen tot software.

Softwareborg Smartindustry Wat Is

Wat is dit eigenlijk?

Onder de ‘slimme’ industrie (industrie 4.0) verstaan we verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Dat betekent slimme inzet van ICT, waarbij machines onderling met elkaar verbonden zijn en intelligent worden aangestuurd. Om een productieproces te digitaliseren, kunnen allerlei soorten technologie worden toegepast:

  • 3D-printen
  • Blockchain
  • Robotica
  • Kunstmatige intelligentie (KI of AI) en machine learning
  • De Cloud
  • Internet of Things (IoT)
  • Big data

Software binnen de Smart Industry

Er wordt op veel manieren met deze technologieën gewerkt. Software speelt daarbij een grote rol, van de ontwikkelaar van industrieel toegepaste software tot de gebruiker van software. Het is verstandig om stil te staan bij wat dit betekent voor de betreffende ondernemer. Zo kan een machinefabriek eigenaar blijken te zijn van een stuk kostbare software of blijkt een laboratorium volledig afhankelijk van de geautomatiseerde apparatuur die gebruikt wordt (bedrijfscontinuïteit).

Het is al lang niet meer zo dat software alleen door specifieke software bedrijven wordt ontwikkeld. Steeds meer technologie voor industriële toepassingen wordt in-house gemaakt. Kennis rondom het gebruik van deze technologie en het gebruik van de software is vaak zeer specialistisch in bijvoorbeeld machines, fabrieken, laboratoria en zorgcentra.

Whitepaper Smart Industry 600 X 500 Px
Download het whitepaper dat wij schreven voor Smart Industry

Intellectueel Eigendom op Smart Industry oplossingen

Op Smart Industry oplossingen rusten doorgaans verschillende typen Intellectueel Eigendom (IE). Zoals octrooien op werkwijzen, modelrechten op machines en auteursrecht op software. Maar denk ook aan data, ontwerpen, databanken, recepten, formules of productieprocessen. Het is voor jou als ondernemer of organisatie van belang dat je toegang blijft houden tot deze informatie en er iets mee mag.

Het belang van escrow voor industrie 4.0

Als innovator in industrie 4.0 ben je natuurlijk druk met de laatste uitvindingen om de processen van jou of die van opdrachtgevers zo slim mogelijk in te richten. Maar heb je afspraken gemaakt over wie het Intellectueel Eigendomsrecht heeft van jouw innovaties? Of heb je rekening gehouden met de wet- en regelgeving rondom het verwerken van gegevens? Juist voor de organisaties en innovators in de Smart Industry is escrow van belang. 

Oplossingen van Software Borg

Software Borg heeft hiervoor diverse escrowregelingen ontwikkeld waarbij is samengewerkt met gespecialiseerde ingenieursbureaus en werktuigbouwkundige inspecteurs om de depotobjecten te verifiëren. Doordat wij met onze regelingen samenwerken met de (IT-)notaris, wordt niet alleen de positie van de gebruiker beschermd. Dankzij een IE-onderzoek en de notariële akte, wordt het intellectueel eigendom van de leverancier vastgelegd. 

De experts van Software Borg denken graag met je mee. Als ambassadeur van Smart Industry en met onze kennis en ervaring van alles rondom Escrow, IE rechten en compliance, zorgen we voor de continuïteit van jouw product en bedrijf. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek. Of lees eerst onze blog over onze bijdrage aan het Smart Industry Platform.

Smart Industry Nederland

Verschillende Nederlandse industrieën werken op veel manieren met digitalisering. Sinds 2014 is het programma Smart Industry Nederland opgericht door het ministerie van Economische Zaken (in samenwerking met TNO, KVK, Koninklijke Metaalunie, FME, ROM’s). Het doel is het versnellen van het digitaliseren van de industriële branche. Samen met haar landelijke en regionale partners stimuleert en begeleidt zij bedrijven in hun digitaliseringsproces. Hiermee kunnen zij een volgende stap zetten in verdienvermogen, innovatiekracht, strategische autonomie en een toekomstbestendige industrie.

Powering-Smart_Industry

Software Borg: Ambassadeur van Smart Industry Nederland

Software Borg is officieel ambassadeur van Smart Industry Nederland. Samen met verschillende gespecialiseerde ingenieurs hebben we escrow- en continuïteitsregelingen ontwikkeld voor hardware en know-how om depotobjecten te verifiëren. Daarnaast brengen we door middel van IE onderzoeken het Intellectuele Eigendom van bijvoorbeeld leveranciers van software en technische tekeningen in kaart. En leggen vervolgens het recht op het gebruik daarvan vast met notariële aktes. Ben jij innovator of een organisatie in de Smart Industry? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.