Vastleggen van IE-rechten bij de (IT-)notaris

28 september 2023

Ben jij écht de eigenaar van je eigen intellectuele eigendom? IE-rechten en het vastleggen daarvan, is een vak apart. Software Borg heeft verstand van zowel de juridische als technische aspecten van IE-rechten en kan jou helpen bij het vastleggen van je IE-rechten bij de (IT-)notaris. Zo weet je zeker (en heb je bewijs) dat je eigenaar bent van digitale of technische creaties.

Beschermen van door jouw ontwikkelde digitale en technische creaties

Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij de (IT-)notaris biedt optimale zekerheid. Intellectuele eigendom beschermt voortbrengselen van de geest. Het is een verzamelnaam voor diverse rechten waaronder auteursrecht, merkenrecht, octrooiwet en databankenrecht. Voor de bescherming van software is voornamelijk het auteursrecht van belang. Auteursrecht op software ontstaat bij het maken van de (bron)code. Ook op de bijbehorende documentatie is auteursrecht van toepassing. Auteursrechten kun je in Nederland niet registreren maar verdienen wel optimale bescherming.

Auteursrechten

Het auteursrecht geeft de maker van een werk een tijdelijk monopolie op de exploitatie ervan. Het tijdelijk monopolie op de exploitatie van het werk houdt in dat de ‘auteur’ het uitsluitende recht heeft om het werk te openbaren of te verveelvoudigen. Openbaren wil zeggen het ter beschikking stellen van het werk aan een publiek en onder verveelvoudigen wordt niet alleen kopiëren verstaan, maar ook bijvoorbeeld het vertalen of verfilmen van een werk.

Ontstaan en bescherming van IE-rechten

Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Als het gaat om een werk in de zin van de auteurswet dan zijn er geen formaliteiten nodig om het auteursrecht te verkrijgen. Toch kan registratie van een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals software of technische tekeningen, nuttig zijn omdat het als bewijs gebruikt kan worden. Als meerdere partijen zeggen de auteur te zijn van een werk, dan zou een datumregistratie kunnen bewijzen dat die partij de auteur is. De maker van de oudste versie ‘moet’ immers wel de auteur zijn.

Registratie van IE-rechten door deponering bij de (IT-)notaris

Men kan bij de (IT-)notaris terecht voor de registratie van intellectuele eigendomsrechten door middel van deponering. Bij een auteursrechtelijk depot via de (IT-)notaris, wordt in tegenstelling tot andere registratiemethoden een titelonderzoek uitgevoerd. Bij broncodes kunnen de eigendomsverhoudingen met betrekking tot het auteursrecht vaak erg gecompliceerd zijn. Zo kan het onduidelijk zijn wie de eigenlijke rechthebbende is indien het werk is gemaakt in dienstverband, maar ook in het geval er delen van de code zijn betrokken van andere partijen. Ook kan er sprake zijn van een gemeenschappelijk auteursrecht als het gaat om een samengesmolten geheel waarbij de individuele bijdragen niet meer te onderscheiden zijn. Door het titelonderzoek wordt duidelijkheid verkregen over de eigendomsverhoudingen.

Meer informatie

Door het voorafgaande titelonderzoek en de feitelijke deponering van de broncode van de software of technische tekeningen, wordt door slim gebruik te maken van de notariële akte jouw eigendom vastgelegd en beschermd. Meer informatie over registratie door middel van deponering? Wij helpen je graag verder. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

Meer nieuws