Nieuws & kennisbank

10 jan

Deponering van IE-rechten bij de IT-notaris

Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij de IT-notaris biedt optimale zekerheid. Intellectuele eigendom beschermt voortbrengselen van de geest. Het is een verzamelnaam voor diverse rechten waaronder auteursrecht, merkenrecht, octrooiwet en databankenrecht. Voor de bescherming van software is voornamelijk het auteursrecht van belang. Auteursrecht op software ontstaat bij het maken van de (bron)code. Ook op de bijbehorende documentatie is auteursrecht van toepassing. Auteursrechten kun je in Nederland niet registreren maar verdienen wel optimale bescherming.

Auteursrechten

Het auteursrecht geeft de maker van een werk een tijdelijk monopolie op de exploitatie ervan. Het tijdelijk monopolie op de exploitatie van het werk houdt in dat de ‘auteur’ het uitsluitende recht heeft om het werk te openbaren of te verveelvoudigen. Openbaren wil zeggen het ter beschikking stellen van het werk aan een publiek en onder verveelvoudigen wordt niet alleen kopiëren verstaan, maar ook bijvoorbeeld het vertalen of verfilmen van een werk.

Ontstaan en bescherming

Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Als het gaat om een werk in de zin van de auteurswet dan zijn er geen formaliteiten nodig om het auteursrecht te verkrijgen. Toch kan registratie van een auteursrechtelijk beschermd werk nuttig zijn omdat het als bewijs gebruikt kan worden. Als meerdere partijen zeggen de auteur te zijn van een werk, dan zou een datumregistratie kunnen bewijzen dat die partij de auteur is. De maker van de oudste versie ‘moet’ immers wel de auteur zijn.

Registratie bij de IT-notaris

Men kan bij de IT-notaris terecht voor de registratie van intellectuele eigendomsrechten door middel van deponering. Bij een auteursrechtelijk depot via de IT-notaris, wordt in tegenstelling tot andere registratiemethoden een titelonderzoek uitgevoerd. Bij broncodes kunnen de eigendomsverhoudingen met betrekking tot het auteursrecht vaak erg gecompliceerd zijn. Zo kan het onduidelijk zijn wie de eigenlijke rechthebbende is indien het werk is gemaakt in dienstverband, maar ook in het geval er delen van de code zijn betrokken van andere partijen. Ook kan er sprake zijn van een gemeenschappelijk auteursrecht als het gaat om een samengesmolten geheel waarbij de individuele bijdragen niet meer te onderscheiden zijn. Door het titelonderzoek wordt duidelijkheid verkregen over de eigendomsverhoudingen.

Het product

Registratie van intellectuele eigendomsrechten door middel van deponering is een zelfstandig product. Wij raden aan om voorafgaand aan de deponering een titelonderzoek en technisch onderzoek te laten uitvoeren. Bij de continuiteitsregeling, software escrow, zit dit product automatisch inbegrepen.

Meer informatie over registratie door middel van deponering? Wij helpen u graag verder.

Meer nieuws