Wel software, geen risico’s!

Hoe belangrijk is de software in uw informatiesysteem? Valt uw organisatie stil als u niet meer bij uw gegevens kunt? Software is een bijzonder product. Met kenmerken, die we van andere producten niet kennen. Door Software Borg worden kennis en vaardigheden samengebracht van verschillende specialisten: de programmeur, de IT-jurist, de IT-auditor, de IT-notaris en de kenners van de functionaliteit. Met uitzondering van de laatstgenoemde treft u in het Software Borg Team al deze specialisten aan. Zij werken nauw samen om Uw belang te beschermen. Maak kennis met de onderstaande 5 kwaliteitskenmerken van de norm software-escrow.

Vraag een informatiepakket aan

De 5 kwaliteitskenmerken zijn

Wij zijn Software Borg

Software Borg is al meer dan 25 jaar de TTP (trusted third party) die continuïteit aan IT-leveranciers en gebruikers biedt door een unieke multidisciplinaire samenwerking met (IT-)juristen, IT-deskundigen en IT-notarissen. Wij borgen continuïteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische softwareapplicaties, data en systemen met standaard- én maatwerkoplossingen voor de gehele keten. Of het nu gaat om administratieve, technische of industriële software, Software Borg biedt objectief controleerbare continuïteit van bedrijfsprocessen. Daarbij gaat het niet meer alleen om het afdekken van het risico van de afhankelijkheid van software maar ook om het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor Software Borg is de uitbreiding van het werkterrein naar Risk én Compliance een logische stap omdat beiden door onze werkwijze geborgd worden.

Meer over ons

Software Borg Instituut

Het Software Borg Instituut ontwikkelt en verzorgt cursussen en trainingen (zowel basis-, themagerichte-, als bijscholingscursussen) voor geïnteresseerden en voor de doelgroepen van Software Borg en haar partners en relaties, zoals IT-juristen, IT-notarissen, softwareleveranciers, softwaregebruikers, accountants en bestuurders van gebruikersverenigingen.

Bekijk onze trainingen

Nieuws & Kennisbank

Meer lezen? Ga naar het overzicht
Nieuws & Kennisbank

Referenties

Wij werken samen met

IT-notarissen

De broncodes worden gedeponeerd bij een regionale IT-notaris. Deze IT-notarissen zijn gehouden aan de gedrags- en beroepsregels van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en staan onder toezicht van de WFT (Wet Financiële Toezicht).

IT-notaris