Privacy- en cookieverklaring Software Borg

Met ‘Software Borg’ bedoelen we zowel de Software Borg Stichting als het Software Borg Instituut.

Software Borg verwerkt op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden bepaalde persoonsgegevens van u. Via deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de betreffende verwerkingen en de manier waarop we deze uitvoeren.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij vertrouwelijk met de gegevens omgaan die wij van u verwerken. Mocht u ondanks de informatie in deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Verwerking in het kader van onze dienstverlening

Voorafgaand en tijdens de dienstverleningsovereenkomst tussen u en Software Borg worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de uitvoering van die overeenkomst. Daarnaast verwerken we die persoonsgegevens voor marketing, administratie en het onderhouden van de klantrelatie. Hierbij worden namen, adressen, bedrijfsnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, factuurgegevens, fiscale/financiële gegevens en voor de communicatie relevante gegevens zoals titels en functies verwerkt. Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de klantrelatie en het nakomen van wettelijke (bewaar)plichten.

Verwerking via de website www.softwareborg.nl 

Bezoekgegevens en klikgedrag:

Bij uw bezoek aan onze website maakt u een aantal gegevens aan ons bekend. Het gaat dan in ieder geval om het IP-adres van uw computer, browsergegevens en het tijdstip en duur van uw websitebezoek. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om het bezoekgedrag met betrekking tot de website te analyseren, de werking van de website te verbeteren en de inhoud voor bezoekers te optimaliseren. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen en voor het nakomen van wettelijke (bewaar)plichten. 

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Contact- en downloadformulier:

Als u contact met ons opneemt via het contact- of downloadformulier gebruiken wij de gegevens die u meestuurt via die formulieren alleen met als doel (en op uw verzoek) contact met u op te nemen, uw vraag te beantwoorden en u informatie over onze dienstverlening en/of een aanbod tot dienstverlening te sturen. Verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van uitvoering van de overeenkomst (voorbereiding daarop). Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de klantrelatie en het nakomen van wettelijke (bewaar)plichten.

Solliciteren via de website:

Solliciteert u via de website dan verwerken we de door u verstuurde gegevens voor de behandeling en beantwoording van de sollicitatie. De door u verzonden gegevens behandelen we vertrouwelijk en bewaren we gedurende de sollicitatieprocedure en tot 4 weken daarna. Enkel met toestemming van u bewaren we de gegevens na een sollicitatieprocedure voor een periode van één jaar.  

Onderdeel van de sollicitatieprocedure kan een (online) screening zijn van openbaar toegankelijke informatie over u om eventueel te gebruiken in de sollicitatieprocedure. Of er sprake is van een (online) screening wordt duidelijk vermeld in de vacature. De gegevensverwerking hierbij vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang: om niet uitsluitend, maar wel aanvullend een afweging te kunnen maken om te besluiten u voor de aangeboden functie aan te nemen. Software Borg kan externe HR-adviseurs inschakelen bij een sollicitatieprocedure. In dat geval worden uw gegevens ook met de betreffende HR-adviseur(s) gedeeld. 

Verwerking voor opgave training /workshop 

Geeft u zich op voor een training of workshop via het Software Borg Instituut, dan verstrekt u ons een aantal persoonsgegevens om de inschrijving te kunnen verwerken en u de training/workshop aan te kunnen bieden. Gegevens die wij in dat kader verwerken zijn uw voor- en achternaam, organisatienaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, administratieve/ financiële gegevens en voor de communicatie relevante gegevens zoals aanspreektitel(s). Het is mogelijk dat niet alle soorten gegevens verplicht zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en het nakomen van wettelijke (bewaar)plichten. 

Verwerking via de nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u maximaal maandelijks een e-mail met informatie over de ontwikkelingen binnen Software Borg en haar samenwerkingspartners met betrekking tot continuïteit en de daaraan gerelateerde thema’s informatietechnologie, IT-recht en informatiebeveiliging. Zo blijft u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Software Borg. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op het moment dat u uw abonnement opzegt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst zodat u daarna geen nieuwsbrief van Software Borg meer zult ontvangen. Wij vragen u, bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief, om uw naam en organisatie zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

Delen met derden

Software Borg deelt bepaalde persoonsgegevens met derden. Dit gebeurt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, omdat daar een gerechtvaardigd belang voor hebben of we daar uw toestemming voor hebben gevraagd. In het geval wij uw persoonsgegevens delen met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid zorgen wij ervoor dat er een verwerkersovereenkomst is gesloten. 

Uw rechten

U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hoe wij dat doen (het inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om onjuiste gegevens door ons te laten herstellen (het recht op rectificatie) en kunt u een verzoek om verwijdering van de gegevens bij ons indienen (het recht op gegevenswissing). Ook heeft u het recht op (tijdelijke) beperking van het verzamelen van uw gegevens (het recht op beperking van de verwerking) en kunt u verzoeken om de persoonsgegevens aan u over te dragen (recht op dataportabiliteit). U kunt zich ten slotte ook verzetten tegen het versturen van informatie en nieuwsbrieven aan u (het recht op bezwaar).

BEVEILIGING

Wij nemen alle passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door onder andere het gebruik van firewalls, veilige servers en door het sluiten van verwerkersovereenkomsten met derden.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein databestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Bij uw eerste bezoek aan www.softwareborg.nl krijgt u een melding in beeld over onze cookies. Door uw voorkeuren aan te geven via die melding kunt u aangeven welke cookies bij uw bezoek gebruikt kunnen worden. Deze voorkeuren kunt u te allen tijde wijzigen. Dit geldt niet voor de noodzakelijke cookies, die worden altijd gebruikt omdat ze noodzakelijk zijn voor uw bezoek aan de website. 

Op dit moment gebruiken we de volgende cookies

CookieFunctie en doelBewaartermijn gegevens
_gaRegistreert bezoekers met een unieke code om het gebruik van de website bij te houden.2 jaar
_hjidHotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer de bezoeker voor het eerst op een pagina belandt met het Hotjar-script. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.365 dagen
_li_id.xxxx
Een firstparty cookie om te bepalen of de bezoeker nieuw is of al eerder de site heeft bezocht.
alleen de huidige sessie
_li_ses.xxxxEen firstparty cookie om te bepalen welke pagina’s er tijdens een sessie zijn geraadpleegd2 jaar

De Google _ga cookie hebben we zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. De verwerking van de gegevens via deze cookie baseren we op ons gerechtvaardigd belang om websitestatistieken te genereren.

De Hotjar-cookie _hjid gebruiken we ook om statistieken op te bouwen en de verwerking is tevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om dat te mogen doen. 

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen waarmee u pagina’s/content kunt delen. Door het klikken op een dergelijke social media button worden er cookies geplaatst. De wijze waarop en welke gegevens social-mediabedrijven via die cookies over u verwerken, is opgenomen in hun privacyverklaring: LinkedIn, Twitter, Facebook. Houdt er rekening mee dat deze regelmatig kunnen wijzigen. 

Uitschakelen van cookies

Cookies kunt u blokkeren of verwijderen van onze website. U kunt de internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat of verwijdert via de instellingen van uw browser. Het blokkeren van de cookies op onze website kan wel tot gevolg hebben dat onze website minder goed werkt of dat u van bepaalde functionaliteiten geen gebruik meer kunt maken. 

KLACHTEN

Mocht u klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan vragen we die met ons te delen. Daarnaast kunt u deze klachten ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap. 

ONZE CONTACTGEGEVENS

Software Borg Stichting (KvK-nummer 02050636) en Software Borg Instituut (KvK-nummer 68652798), beiden gevestigd te Felland Noord 10, 9753 TB Haren zijn voor vragen, opmerkingen, klachten en verzoeken te bereiken via info@softwareborg.nl en 050 535 0143.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in ons privacy- en cookiebeleid. Deze wijzigingen zullen wij op onze website bekend maken. Raadpleeg onze privacyverklaring regelmatig zodat u altijd van ons meest actuele privacy- en cookiebeleid op de hoogte bent. 

Wijzig cookie instellingen