Data Escrow

Data, gegevens, informatie

Zij vormen misschien wel het belangrijkste onderdeel van iedere organisatie of onderneming. Een dag zonder toegang tot je data en software is een ramp en dus wil je voor je organisatie een back-up plan. Want er zijn risico’s: niet alleen ransomware of andere cyberaanvallen.

SaaS en data

De recente ontwikkelingen rondom SaaS (Software as a Service) hebben een nieuw licht geworpen op escrowdienstverlening en de continuïteit van je informatiesysteem. ‘Traditionele’ broncode-escrow is voor SaaS-oplossingen niet genoeg en vereist een aanpak waarmee naar de gehele keten gekeken dient te worden. Eindgebruikers van SaaS-oplossingen zijn zeer kwetsbaar wat betreft de beschikbaarheid van bedrijfsdata op lange en korte termijn.

Beschikbaarheid van de applicatie en de data

Het overgrote deel van de SaaS-applicaties host niet alleen de applicatie zelf, maar ook de daarmee gegenereerde data. Op het moment dat een leverancier wegvalt heeft de eindgebruiker geen beschikking meer over haar data. Bij een gehoste applicatie levert het wegvallen van een leverancier soms zelfs direct een permanent verlies van de applicatie en de data op. De risico’s op omzetverlies en extra kosten als gevolg van het wegvallen van een SaaS-applicatie kunnen hoog zijn.

Cyberaanvallen zijn niet het enige risico

De continuïteit van de gebruikte software kan verstoord raken. Of de leverancier van SaaS- of clouddiensten vormt een risico omdat die zijn afspraken (tijdelijk) niet nakomt.  Allemaal cruciaal voor de toegang tot jouw data en risico’s waar organisaties zich tegen willen beschermen.

Escrow oplossingen om data toegankelijk te houden

De oplossing die gebruikt wordt voor de gebruikte software is escrow: via een derde partij zoals Software Borg en de IT-notaris wordt geregeld dat je je software altijd kunt blijven gebruiken. Door een escrow-overeenkomst met betrekking tot je software wordt je onafhankelijk van je softwareleverancier. Voor je data is er data-escrow: het wegzetten van een kopie van de data naar een server buiten de macht van de SaaS- of cloudleverancier zodat de gebruiker er zelf bij kan als dat nodig is. Zo ben je als gebruiker niet meer afhankelijk van je SaaS- of cloudleverancier. Beide zijn logisch en zo maken organisaties gebruik van zowel software-escrow als data-escrow om risico’s te verminderen.

Back-up as a Service (BaaS)

Ondanks dat de term data-escrow veel wordt gebruikt, past deze eigenlijk niet. Escrow is namelijk de term voor het in bewaring geven van iets wat van de ene partij is, aan een vertrouwde derde, die afgeeft aan de andere partij als er bepaalde voorwaarden zijn ingetreden. Bij de weggezette data is daar geen sprake van: die data zijn immers al van de gebruiker. En die blijven van de gebruiker, daar heeft een tweede of derde partij niets mee te maken. Het is dus feitelijk beter om de term data-back-up of Back-up as a Service (BaaS) te gebruiken.  

Back-up as a Service bij een vertrouwde partij

Waarom de term data-escrow toch gebruikt wordt? Waarschijnlijk omdat juist escrow-organisaties, zoals ook Software Borg, naast de software ook de data kunnen back-uppen. Wel zo handig voor de organisatie: je software en data op 1 plek geback-upped onder toezicht van een vertrouwde derde partij, die niet je SaaS- of softwareleverancier is. Het is begrijpelijk en goed dat organisaties dit doen, maar data-escrow, dat is het eigenlijk niet. Belangrijk is het wel, dus Software Borg helpt je ook hier graag mee verder!

Wat kan Software Borg voor je doen

Bijna geen enkele SaaS-toepassing is gelijk. Software Borg kent de risico’s van SaaS en het verlies van data en heeft daar oplossingen voor. Deze oplossingen worden in overleg met de leverancier en eindgebruiker op maat geleverd. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van Software escrow,  SaaS en Cloud escrow en data-back-up? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

De continuïteits- en escrowoplossingen van Software Borg bieden altijd het volgende:

Optimale garantie van continuïteit

  • Software EscrowOf je nu software ontwikkelt of gebruikt in de Cloud of via SaaS: wij leveren voor elke situatie een passende regeling die de continuïteit van je software en data garandeert.

Bescherming van auteurs- en IE-rechten

  • BeschermingauteurierechtEen software house beschikt over de auteurs- en IE-rechten van software: door deze notarieel vast te leggen kunnen we deze te allen tijde beschermen en het bewijs van eigendom leveren.

Maximale notariële zekerheid

  • NotarielezekerheidWij werken altijd met (IT-)notarissen. Zij hebben zorgplicht naar de licentiegever én de gebruiker, kunnen niet failliet gaan en zijn akte kan niet door de rechter worden betwist.

Hulp bij compliance

  • Compliance2Als softwaregebruiker moet je voldoen aan wetten, normen en regels. Denk aan de AVG, ISO 27001, SOC2 of BIO. Onze continuïteitsregelingen helpen je voldoen aan deze verplichtingen.

Nazorg bij escrowregelingen

  • Technische Juridische NazorgWanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, coördineren wij hoe de continuïteit het beste geborgd kan worden met onze regeling in de hand. We geven niet zomaar de broncode af.