Voor notarissen

Software Borg en notarissen

Software Borg is meer dan 30 jaar geleden ontstaan vanuit een samenwerking van notarissen en een informaticadeskundige. Sindsdien controleren wij technische zaken (zoals hard- en software) die vervolgens wordt vastgelegd bij een (IT-)notaris. De IT-juristen van onze partner De IT-Jurist verzorgen de nodige juridische kennis met betrekking tot IE-recht en escrow. Samen verlenen wij diensten binnen en buiten de IT.

Organisaties zoals overheden maar ook bedrijven willen en mogen door wet- en regelgeving niet afhankelijk zijn van hun softwareleverancier voor de toegang tot hun software en de data van hun klanten. Ook worden door organisaties soms grote uitgaven aan technische innovaties gedaan waar zij niet zelf de IE-rechten van hebben. Daarom willen ze dat de continuïteit van het gebruik ervan verzekerd wordt. IE-rechten op broncodes of andere technische informatie wordt hiertoe bij de notaris vastgelegd met overeenkomsten die de continuïteit garanderen.

Bekijk hoe onze dienstverlening werkt:

Wat doet de notaris bij onze samenwerking

Software Borg werkt met notarissen door het hele land voor haar escrowdienstverlening en het vastleggen van IE-rechten. De notaris stelt overeenkomsten en akten op (vaak in samenwerking met onze juridische partner De IT-Jurist), controleert het titelonderzoek en raadpleegt verschillende relevante registers. Verder bewaart de notaris de software en bijbehorende informatie of technische informatie in zijn kluis en beslist hij of zij uiteindelijk over afgifte. Ook kan de notaris, als specialist ondernemingsrecht, een rol spelen bij het juridisch structureren van softwarebedrijven en het vestigen van pandrecht op software. Verder heeft de notaris een cruciale rol bij onze dienstverlening met betrekking tot online deponeren.

Borgen van onafhankelijkheid

Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met een zorgplicht die te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dient te behartigen. Dan is het wenselijk om samen te werken met een partij die dat ook echt kan. Software Borg staat onder leiding van een door de NVBI beëdigde informaticadeskundige.

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten. Dit alles draagt ertoe bij dat een klant altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt. De deskundigheid van NVBI-leden is gewaarborgd door certificering, verkregen op basis van aantoonbare kennis en ervaring op de snijvlakken tussen ICT, bedrijfskunde en recht. Deze kennis wordt getoetst onder toezicht van de externe Stichting Examenkamer.

Neem contact op

Ben jij een notaris en heb je vragen van klanten waarbij IT-juridische of technische kennis of controle gewenst is? Laat het ons weten! Wij werken met informaticadeskundigen, technisch inspecteurs en IT-juristen die jouw diensten kunnen versterken voor de klant. We bieden ondersteuning bij vragen van jouw klant over IE, escrow- en continuïteitsoplossingen. Lees hier meer of neem direct contact met ons op.