IT-notaris

Wij werken samen met IT-notarissen

De IT-notaris is de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geaccrediteerde vakorganisatie van notarissen met een specialisatie op het vlak van IT en recht. De IT-notaris is gehouden aan de kwaliteitseisen van de KNB en het Bureau Financieel Toezicht.

Notaris van cruciaal belang voor rechtszekerheid

Notaris van cruciaal belang voor rechtszekerheid

De notaris is van cruciaal belang om in de rechtsstaat de noodzakelijke rechtszekerheid te kunnen bieden. Dit bij wet geregelde ambt bezit unieke kenmerken die uitstekend van pas komen in de informatiemaatschappij. De continuïteit van het protocol van de notaris is in de wet gewaarborgd, de akte heeft dwingende rechtskracht, de datum van ondertekening en de identiteit en hoedanigheid van partijen liggen vast. Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met zorgplicht die te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dient te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer, zijn daarom bij hem in goede handen.

Wat kan de IT-notaris en Software Borg voor je doen

Onderstaand filmpje, dat wij samen met onze partner de IT-notaris hebben gemaakt, legt kort en bondig uit wat software escrow is. Hier is het voorbeeld gebruikt van een faillissement in de levensloop van software. Er zijn natuurlijk veel meer bedreigingen van de continuïteit van software. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van software escrow? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.