Escrow

Software escrow van Software Borg

Met onze software escrowregelingen verzekeren wij de toegang tot je softwaresysteem en data zodat je deze altijd kan blijven gebruiken.

Wat kunnen wij voor jou doen

Onderstaand filmpje legt kort en bondig uit hoe een continuïteitsregeling van Software Borg werkt. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van escrow en continuïteit? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

SaaS of Cloud applicatie

Bedrijfskritische software is steeds vaker een cloudapplicatie (SaaS). Voor de continuïteit daarvan is een software escrowregeling noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende. Onze SaaS en Cloud escrow oplossingen zorgen voor het borgen van software en de data binnen de gehele keten.

Wat is software escrow?

Software escrow biedt zekerheid in geval van discontinuïteit. Zoals wanneer er sprake is van een faillissement of wanneer een applicatie wordt uitgefaseerd. Middels escrow krijgen de licentienemers de beschikking over de broncode zodat zij hun bedrijfskritische systemen kunnen blijven gebruiken en onderhouden.

Een softwareleverancier geeft liever niet zijn ‘goud’ ofwel de broncode van zijn software uit handen. Daarom is escrow in het leven geroepen: een derde partij neemt de broncode in bewaring en geeft deze alleen af onder vooraf bepaalde voorwaarden. Software escrow is wereldwijd een toegepast middel om de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van software te minimaliseren. Ook biedt het zekerheid voor de licentiegever rondom zijn IE-recht.

Wanneer is software escrow nodig?

De belangrijkste reden waarom bedrijven en overheden een escrow regeling willen is omdat hun software en data bedrijfskritisch zijn. Daarom willen ze niet afhankelijk zijn van 1 partij om dit te borgen. Ook willen bedrijven graag voldoen aan wet- en regelgeving. Om hiermee compliant te zijn wordt steeds vaker een escrow-regeling vereist, zoals bij SOC2 (banken en verzekeraars), ARBIT (rijksoverheid) of in de Gibit (gemeenten). Escrow moet in die gevallen aan bepaalde voorwaarden voldoen, die Software Borg in haar regelingen standaard heeft meegenomen.

Technische en juridische zekerheid

Wij controleren de broncode technisch zodat we zeker weten dat deze goed overdraagbaar is. We leggen ook de omgeving vast waarin de broncode onderhouden wordt. We verzekeren dat je technisch gezien verder kan werken met de applicatie.

Ook juridisch gezien is er zekerheid nodig zodat je verder kan werken met je software. Je hebt de rechten nodig om de software te mogen blijven gebruiken. Ook moet je het recht hebben de software te onderhouden. Zo zijn er verschillende juridische aspecten die in de escrow regeling degelijk geregeld moeten zijn. We controleren bijvoorbeeld of de eigenaar ook echt de eigenaar van de IE-rechten is. De handel in software is immers een handel in rechten.

Escrow bij een vertrouwde derde: de (IT-)notaris

Je geeft iets in escrow af in het vertrouwen dat als het nodig is, de software die je gebruikt weer beschikbaar is. Daarom is het van belang escrow te doen bij een partij die zelf niet failliet kan gaan. In Nederland is alleen de notaris dat. Wanneer hij failliet gaat, neemt een andere notaris zijn zaken over. Ook biedt de notaris een andere vorm van zekerheid: zijn aktes kunnen niet aangevochten worden in de rechtzaal. De notaris heeft daarnaast een zorgplicht die geldt voor zowel de softwareleverancier als de gebruiker: hij komt op voor de belangen van beiden. Kortom: als iets bij de notaris in escrow is, is het zeker en goed geregeld.

Wat onderscheidt ons

Software Borg neemt een bijzondere positie in op de Nederlandse markt voor escrow. Wij zijn namelijk de oudste leverancier van escrow in Nederland. Tevens zijn wij het enige familiebedrijf en helpen al ruim 30 jaar onze klanten met escrow regelingen. Dit zorgt ervoor dat wij een jarenlange ervaring hebben met escrow en zo gebruik kunnen maken van onze kennis en ervaringen door de decennia heen.

Wat ons verder onderscheidt is de samenwerking met allerlei specialisten en experts. Wij hebben juridische en technische kennis zelf in huis, maar werken samen met specialisten indien nodig, bijvoorbeeld voor specifieke software. Ook werken wij samen met de IT-notaris om onze escrow-regelingen zo zeker mogelijk te maken voor onze klanten.

Onze klanten zijn vaak al tientallen jaren bij ons. Nieuwe klanten komen vaak bij ons terecht op advies van onze huidige klanten. Die tevredenheid is ontstaan omdat we een in de praktijk bewezen escrow regeling leveren tegen een schappelijke prijs.

Werkwijze Software Borg

Onze software escrowregeling bestaat standaard uit een titelonderzoek (onderzoek naar de origine van de auteursrechten), fingerprint (broncode onderzoek), een volledige verificatie, een depot bij de IT-notaris en de benodigde nazorg.

software escrow bij software borg

Contact met Software Borg

Benieuwd naar de mogelijkheden op gebied van software escrow voor jouw organisatie?

Bekijk onze contactpagina, stuur ons een e-mail of bel onze collega’s. We helpen je graag verder!