Escrow

Software escrow van Software Borg

Met onze software escrowregelingen verzekeren wij de toegang tot je softwaresysteem en data zodat je deze altijd kan blijven gebruiken.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Onderstaand filmpje legt kort en bondig uit hoe een continuïteitsregeling van Software Borg werkt. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van escrow en continuïteit? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 050 – 53 50 143 of mail naar info@softwareborg.nl. Een berichtje achterlaten via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

SaaS of Cloud applicatie

Bedrijfskritische software is steeds vaker een cloudapplicatie (SaaS). Voor de continuïteit daarvan is een software escrowregeling noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende. Onze SaaS en Cloud escrow oplossingen zorgen voor het borgen van software en de data binnen de gehele keten.

Wat is software escrow?

Software escrow biedt zekerheid in geval van discontinuïteit. Zoals wanneer er sprake is van een faillissement of wanneer een applicatie wordt uitgefaseerd. Middels escrow krijgen de licentienemers de beschikking over de broncode zodat zij hun bedrijfskritische systemen kunnen blijven gebruiken en onderhouden.

Een softwareleverancier geeft liever niet zijn ‘goud’ ofwel de broncode van zijn software uit handen. Daarom is escrow in het leven geroepen: een derde partij neemt de broncode in bewaring en geeft deze alleen af onder vooraf bepaalde voorwaarden. Software escrow is wereldwijd een toegepast middel om de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van software te minimaliseren. Ook biedt het zekerheid voor de licentiegever rondom zijn IE-recht.

Wanneer is software escrow nodig?

De belangrijkste reden waarom bedrijven en overheden een escrowregeling willen is omdat hun software en data bedrijfskritisch zijn. Daarom willen ze niet afhankelijk zijn van één partij om dit te borgen. Ook willen bedrijven graag voldoen aan wet- en regelgeving. In het kader hiervan wordt steeds vaker een escrowregeling vereist, zoals bij SOC2 (banken en verzekeraars), ARBIT (rijksoverheid) of in de GIBIT (gemeenten). Escrow moet in die gevallen aan bepaalde voorwaarden voldoen, die Software Borg in haar regelingen standaard heeft meegenomen.

Technische en juridische zekerheid

Wij controleren de broncode technisch zodat we zeker weten dat deze volledig, overdraagbaar en bruikbaar is. Hierbij nemen we de noodzakelijke technische documentatie mee. We leggen ook de omgeving vast waarin de broncode onderhouden wordt. Kortom, we verzekeren dat je technisch gezien verder kan werken met de applicatie.

Ook juridisch gezien is er zekerheid nodig zodat je verder kan werken met je software. Je hebt de rechten nodig om de software te mogen blijven gebruiken. Ook moet je het recht hebben de software te onderhouden. Zo zijn er verschillende juridische aspecten die in de escrowregeling degelijk geregeld moeten zijn. We controleren bijvoorbeeld of de vermeende eigenaar ook echt de eigenaar van de IE-rechten is. De handel in software is immers een handel in rechten.

Escrow bij een vertrouwde derde: de (IT-)notaris

Een softwareleverancier  geeft zijn broncode in escrow af in het vertrouwen dat daar niks mee kan gebeuren en de software beschikbaar blijft voor de gebruikers, wanneer dat nodig is. Daarom is het van belang escrow te regelen bij een betrouwbare partij die bovendien zelf niet failliet kan gaan. Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon die zich moet houden aan door de wet gestelde regels. Een notaris kan niet worden overgenomen door een grote investeringsmaatschappij of buitenlandse onderneming. Wat bij een commerciële escrowpartij wel zou kunnen gebeuren. Wanneer een notaris wegvalt neemt een andere notaris zijn zaken over, die zich aan dezelfde strenge wettelijke regels moet houden.

Ook biedt de notaris een andere vorm van zekerheid: zijn aktes hebben dwingende rechtskracht (de datum van ondertekening en de identiteit en hoedanigheid van partijen liggen vast) zodat ze moeilijk aangevochten kunnen worden in de rechtszaal. De notaris heeft daarnaast een zorgplicht die geldt voor zowel de softwareleverancier als de gebruiker: hij komt op voor de belangen van beiden. Kortom: als iets bij de notaris in escrow is, is het zeker en goed geregeld.

Wat onderscheidt ons?

Software Borg neemt een bijzondere positie in op de Nederlandse markt voor escrow. Wij zijn de oudste leverancier van software escrow in Nederland; al twee generaties lang helpen wij onze klanten met escrowregelingen. Wij werken altijd samen met de (IT-)notaris om onze regelingen zo zeker mogelijk te maken voor onze klanten. Ook zijn we de enige escrowpartij die altijd auteursrechten controleren en vastleggen bij de (IT-)notaris.

Wat ons verder onderscheidt is de samenwerking met allerlei specialisten en experts. Wij hebben juridische en technische kennis zelf in huis, maar werken samen met externe specialisten indien nodig, bijvoorbeeld voor specifieke software.

Onze klanten zijn vaak al tientallen jaren bij ons. Nieuwe klanten komen vaak bij ons terecht op advies van onze huidige klanten en deelnemers aan de regelingen. Die tevredenheid is ontstaan omdat we een in de praktijk bewezen escrowregeling leveren van hoge kwaliteit tegen een schappelijke prijs.

Werkwijze Software Borg

Onze software escrowregeling bestaat standaard uit een titelonderzoek (onderzoek naar de auteursrechten), een technische controle van de broncode op volledigheid, bruikbaarheid en overdraagbaarheid, een depot bij de (IT-)notaris en de benodigde nazorg.

software escrow bij software borg

Contact met Software Borg

Benieuwd naar de mogelijkheden op gebied van software escrow voor jouw organisatie?

Bekijk onze contactpagina, stuur ons een e-mail of bel onze collega’s. We helpen je graag verder!