Nazorg bij escrowregelingen

Standaard nazorg bij elke escrowregeling

Wanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, coördineren wij hoe de continuïteit het beste geborgd kan worden met onze escrowregeling in de hand. We geven niet zomaar de broncode af.

Wat te doen bij een calamiteit

Softwaregebruikers (licentienemers) die deelnemen aan onze continuïteits- en escrow-regelingen dekken softwarecontinuïteitsrisico’s af, zoals:

  • Software Escrowhet stopzetten van het onderhoud op de software door de licentiegever als gevolg van een koerswijziging of een overname
  • Software Escroween faillissement van de licentiegever van de betreffende software
  • Software Escrowcybercrime (ransomware)

Wij horen vaak de vraag: “Wat moet mijn organisatie met een broncode? We kunnen niet programmeren en weten niets van softwareontwikkeling.” Wanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, staan Software Borg en de (IT-)notaris voor je klaar. Software Borg vervult naar licentienemers, de curator, een doorstartende / overnemende partij en de (IT-)notaris een coördinerende rol.

Coördinatie en ondersteuning

Software Borg verleent in het geval van een calamiteit op twee vlakken ondersteuning: technisch en juridisch. Software Borg gaat niet voor je programmeren, maar neemt wel de coördinatie op zich van een eventuele afgifte van de broncode. Ook kunnen onze IT-juristen de aangesloten licentienemers ondersteunen in de juridische discussies die al snel ontstaan in de software wereld na een calamiteit. We geven niet zomaar de broncode af.

Of we onze escrowregeling in werking moeten stellen of niet, we houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We houden contact met bij de escrow regeling aangesloten gebruikers. Software Borg schakelt indien nodig hiervoor haar huis curator in om de belangen te behartigen en informatie in te winnen.

Mocht afgifte van de broncode noodzakelijk zijn, dan wordt aan de (IT-)notaris verzocht om de broncode met de bijbehorende door Software Borg toegevoegde informatie af te geven. Uiteraard controleert de (IT-)notaris of er op grond van een goede reden kan worden afgegeven. Die redenen zijn vooraf vastgelegd in een overeenkomst met de licentiegever waarbij de (IT-)notaris betrokken is.

Verschillende oplossingen

De factor tijd is een van de bedreigingen voor de continuïteit van software. Juridische maatregelen zijn in dit geval passend, maar ook technische en organisatorische maatregelen. Software Borg heeft hiervoor verschillende oplossingen ontwikkeld op basis van ervaring met calamiteiten. Wij maken afspraken met alle relevante betrokken partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken met hostingproviders bij een SaaS-applicatie.

Wat onze continuïteits- en escrowoplossingen bieden

Naast technische en juridische nazorg bieden onze continuïteits- en escrowoplossingen ook:

Optimale garantie van continuïteit
Of je nu software ontwikkelt of gebruikt in de Cloud of via SaaS: wij leveren voor elke situatie een passende regeling die de continuïteit van je software en data garandeert.

Bescherming van auteurs- en IE-rechten
Een software house beschikt over de auteurs- en IE-rechten van software: door deze notarieel vast te leggen kunnen we deze te allen tijde beschermen en het bewijs van eigendom leveren.

Maximale notariële zekerheid
Wij werken altijd met (IT-)notarissen. Zij hebben zorgplicht naar de licentiegever én de gebruiker, kunnen niet failliet gaan en zijn akte kan niet door de rechter worden betwist.

Hulp bij compliance
Als softwaregebruiker moet je voldoen aan wetten, normen en regels. Denk aan de AVG, ISO 27001, SOC2 of BIO. Onze continuïteitsregelingen helpen je voldoen aan deze verplichtingen.

Meer informatie

Wij informeren je graag over de nazorg die wij leveren bij een calamiteit en een eventuele gecontroleerde afgifte van de broncode door een (IT-)notaris. Meer weten over escrow en continuïteit met betrekking tot je software en informatiesystemen? Wij hebben verschillende oplossingen zoals Software Escrow, SaaS en Cloud Escrow en Data Escrow. Neem vandaag nog contact met ons op.