Bescherming van IE-rechten

Ben jij eigenaar van jouw software?

Een software house beschikt over de auteurs- en IE-rechten van software: door deze notarieel vast te leggen kunnen we deze te allen tijde beschermen en het bewijs van eigendom leveren.

Technisch en juridisch vastleggen

Ben jij écht de eigenaar van je eigen intellectuele eigendom? IE-rechten en het vastleggen daarvan, is een vak apart. Software Borg heeft verstand van zowel de juridische als technische aspecten van IE-rechten en kan jou helpen bij het vastleggen van je IE-rechten bij een (IT-)notaris. Zo weet je zeker (en heb je bewijs) dat je eigenaar bent van digitale of technische creaties.

Voorafgaand aan de deponering wordt een titelonderzoek en technisch onderzoek uitgevoerd. Het titelonderzoek wordt uitgevoerd door IT-juristen en technisch inspecteurs controleren de broncode op systematische wijze en maken een unieke Fingerprint. Daarna wordt de broncode gedeponeerd bij een (IT-)notaris zodat het eigendom wordt vastgelegd.

Aantoonbare bescherming

Met de akten van een (IT-)notaris kun je te allen tijde aantonen dat het IE-recht van jou is. Dit beschermt je in het geval dat anderen de broncode gebruiken. Dit komt in de praktijk helaas voor in de vorm van onder andere personeel dat weggaat, voor zichzelf begint, en (delen van) de broncode meeneemt of gebruikt. Ook zijn bedrijfsspionage en cybercrime aan de orde van de dag, waardoor het cruciaal om dit goed te regelen.

De Fingerprint die Software Borg maakt van de broncode ten behoeve van de deponering staat het ook toe op module-niveau aan te tonen dat een andere broncode op delen (modules) overeenkomt met jouw broncode en dus onrechtmatig gebruikt is. Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij een (IT-)notaris biedt optimale rechtszekerheid. Registratie van intellectuele eigendomsrechten door middel van een deponering bij een (IT-)notaris kan los van een escrow regeling gedaan worden. Bij onze escrow regelingen is dit automatisch inbegrepen.

Voordelen van een escrow regeling voor de leverancier

De werkwijze van Software Borg heeft als doel een continuïteitsregeling te realiseren zodat de klanten van de leverancier van de applicatie te allen tijde toegang hebben tot de software en data, met respect voor de positie en rechten van de leverancier. De leverancier kan aan haar klanten verzekeren dat continuiteit van het gebruik van de software en data geregeld is. Bijkomende voordelen voor de leverancier zijn:

  • Software Escrow de kans op een doorstart in geval van faillissement met behoud van alle klanten wordt vergroot
  • Software Escrowde IE-rechten op de broncode van de leverancier worden vastgelegd en beschermd tegen ongewenst of ongeautoriseerd gebruik door derden

Verder is juridisch vastgelegd dat, de bij de regeling aangesloten licentienemers, in geval van een afgifte nooit meer krijgen dan waar men volgens de licentie recht op heeft. Ook mag alleen afgegeven worden aan licentienemers die niet de afgiftegrond veroorzaakt hebben.

Wat onze continuïteits- en escrowoplossingen bieden

Naast bescherming van IE-rechten bieden onze continuïteits- en escrowoplossingen ook:

Optimale garantie van continuïteit
Of je nu software ontwikkelt of gebruikt in de Cloud of via SaaS: wij leveren voor elke situatie een passende regeling die de continuïteit van je software en data garandeert.

Maximale notariële zekerheid
Wij werken altijd met (IT-)notarissen. Zij hebben zorgplicht naar de licentiegever én de gebruiker, kunnen niet failliet gaan en zijn akte kan niet door de rechter worden betwist.

Hulp bij compliance
Als softwaregebruiker moet je voldoen aan wetten, normen en regels. Denk aan de AVG, ISO 27001, SOC2 of BIO. Onze continuïteitsregelingen helpen je voldoen aan deze verplichtingen.

Nazorg bij escrowregelingen
Wanneer zich een calamiteit voordoet bij de leverancier, coördineren wij hoe de continuïteit het beste geborgd kan worden met onze regeling in de hand. We geven niet zomaar de broncode af.

Belang voor investeerders

De werkwijze van Software Borg en de (IT-)notaris is ook geschikt om de belangen van investeerders veilig te stellen. Dit kan middels een pandrechtakte op de gedeponeerde broncode waar de pandgever de IE-rechten van heeft.

Meer informatie

Ben je op zoek naar het optimaal beschermen van je auteurs- en IE-rechten of wil je meer weten wat Software Borg voor je organisatie kan betekenen op het gebied van Software Escrow, SaaS en Cloud Escrow en Data Escrow? Neem vandaag nog contact met ons op.