Online Platform

Online deponeren

Bij cloudoplossingen wordt het door een groter aantal updates van de software belangrijker frequenter over deponeringen te kunnen beschikken dan jaarlijks of twee jaarlijks. We hebben daarvoor de mogelijkheid online te deponeren in aanvulling op het reguliere deponeringsschema. Dit neemt voor licentienemers het nadeel weg dat de broncode in de kluis bij de notaris verouderd kan zijn.

Hoogfrequent en veilig deponeren

Wij beschikken over een dedicated server waarop we de door de licentiegever klaargezette broncode overhalen en archiveren. De licentiegever heeft deze broncode versleuteld met de publieke sleutel van een IT-notaris. Alleen de IT-notaris kan deze weer ontsleutelen met zijn eigen private sleutel. Beheerprocedures zijn gemaakt die controleren of online depots gelukt zijn en sleutels veilig worden beheerd. Jaarlijks verifiëren we een depot inhoudelijk zoals beschreven in Over ons.

Interesse in deze aanvullende dienst of aanvullende vragen over de techniek, neem dan contact met ons op.