Succesvol lustrum symposium Stichting IT-notaris 2017

26 februari 2018

Op 7 november 2017 vierde de Stichting IT-notaris haar vijfjarige bestaan samen met de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) tijdens een symposium over ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom’. Een goedbezocht symposium dat veel nieuwe product-markt combinaties oplevert.

De urgentie van het thema

Het digitale tijdperk kent een hoge mate van abstractie: big data, software, internet of things en robotica. De huidige digitale ontwikkelingen worden nog complexer door de daarmee samenhangende rechten, zoals het intellectueel eigendom. De digitale ontwikkelingen zijn zó abstract en gaan zó snel dat de rechtspositie van belanghebbenden vaak niet duidelijk in beeld is, laat staan geborgd. Daarin kunnen de tijdens het symposium gepresenteerde normen en richtlijnen van de IT-notaris (Norm software-escrow IT-notaris), de NVBI (Protocol Taxatie van software en Model Taxatierapport) en de NEN (NPR 5325) een belangrijke rol spelen.

Sprekers en onderwerpen

De dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske opende het symposium met praktijkvoorbeelden van intellectuele eigendomsrechten waar hij in zijn dagelijkse werkzaamheden mee te maken heeft. KNB-voorzitter Nick van Buitenen sprak in zijn inleiding over de digitalisering binnen het notariaat. Prof. dr. ir. Hans Wortmann sprak over het beperken van risico’s van informatietechnologie en mr. dr. Jaap Dijkstra over het vastleggen en beschermen van intellectueel eigendom. Drs. Gert-Jan Jordaan RA ging in op het waarderen van immateriële vaste activa en de taxatie van software. De samenvatting en de presentaties van de sprekers zijn nu te bekijken via het YouTube kanaal van de IT-notaris.

3 nieuwe normen en richtlijnen

De bezoekers waren representatief voor de vele nieuwe product-markt combinaties: diverse banken (pandrecht op software), verzekeraars (cyber risk), investeerders (zekerheid auteursrecht en overdragen software) en vertegenwoordigers van brancheorganisaties zoals Smart Industry. Alle betrokkenen waren het er over eens dat binnen tien jaar onze kostbaarste bezittingen merken, domeinnamen, softwarecodes en databestanden zijn. Om daar op een wijze mee om te gaan die aan alle belanghebbenden recht doet, is naast specialisatie ook transparantie en kennis over de beschikbare infrastructuur nodig. De drie normen en richtlijnen leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Meer nieuws