Online Platform mede mogelijk gemaakt door Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling

19 maart 2020
Logo SNN Jpg

Door de ontwikkelingen in de informatietechnologie (IT), zoals cloud en SaaS (Software as a Service), bestaat er behoefte aan de mogelijkheid broncodes van computersoftware en data op een absoluut veilige methode in bewaring te geven bij een IT-notaris. IT Continuity Services (ITCS) ontwikkelt daarom Online Platform dat het online deponeren van broncodes en data (data escrow) mogelijk maakt en meer.

Wat is het Online Platform

Online Platform is een systeem dat het mogelijk maakt om broncodes van computersoftware en data die zich bij een hostingpartij bevinden op een veilige manier in bewaring te geven bij een IT-notaris. De gegevens worden in het systeem geüpload waar alleen de betrokken IT-notaris de ‘sleutel’ van heeft. Zo liggen de gegevens veilig opgeslagen en is de continuïteit van informatiesystemen, waar het de afhankelijkheid van de broncode betreft, veilig te stellen. Voor het vervolg van dit project wordt gedacht aan de volgende uitbreidingsmogelijkheden. Deponeren van in het buitenland ontwikkelde broncodes voor Nederlandse softwareontwikkelaars (auteursrechtbescherming) en het bewaren van belangrijke data (PPS projecten en meer).

Ontwikkeling van het Platform

Om tot het beoogde platform te komen, is eerst onderzoek gedaan naar de functionaliteiten die het platform moet krijgen. Deze is uitgewerkt in een ontwerp, welke vervolgens ontwikkeld worden door een externe ontwikkelpartij. Als laatste wordt het platform getest, zowel door de ontwikkelaar alsook intern en door een externe testpartij.

Veilig en vertrouwelijk

Het Online Platform biedt klanten een plek waar de documenten veilig en vertrouwelijk kunnen worden opgeslagen. De vertrouwelijkheid gaat zo ver dat niemand in de beheerketen bij de opgeslagen gegevens kan. Dit kan door gebruik te maken van encryptie bij de bron, bij de leverancier.

Meer nieuws