Broncode Twitter online gelekt

27 maart 2023

Vandaag is bekend geworden dat delen van de broncode van social mediaplatform Twitter op internet zijn gelekt, zo schrijft de New York Times. Hackers zouden nu mogelijk makkelijker aan de data van gebruikers kunnen komen of het online platform plat kunnen leggen, zo stelt de krant.

Deel van de broncode gelekt sinds januari op GitHub

Begin januari plaatste een nog onbekende persoon met de gebruikersnaam ‘freespeechenthusiast’ delen van de broncode van Twitter online via GitHub. Hoe lang deze kritieke en gevoelige informatie op GitHub heeft gestaan, is niet duidelijk, maar het management van Twitter is bang dat de gelekte broncode van Twitter voor beveiligingsproblemen kan zorgen.

Auteursrecht op de broncode registreren

Uit de rechtspraakdocumenten blijkt dat Twitter haar auteursrecht op de gelekte broncode gebruikt om de identiteit van deze persoon te achterhalen, en om verdergaande IE-recht inbreuken te voorkomen. Het is dus essentieel om te kunnen bewijzen dat jij de auteursrechthebbende bent. De Nederlandse auteurswet geeft hieromtrent wel een vermoeden – degene die als maker wordt aangeduid is auteursrechthebbende – maar dit vermoeden kan worden ontkracht. Op de website van onze partner ‘De IT-Jurist’ wordt uitgelegd waarom je auteursrechten beter kunt registreren.

Vastleggen van IE-rechten bij de notaris

Om in zulke en andere auteursrechtelijke rechtszaken / kwesties meer zekerheid te hebben over je auteursrechtelijke positie, kan je deze IE-rechten vastleggen bij een onafhankelijke derde via een zogenaamd auteursrechtelijk depot bij een (IT-)notaris. De notaris maakt van dit depot een document op – de akte van bewaarneming – waarin staat dat jij op dat moment de auteursrechthebbende bent. Dit document geeft je een bijzonder sterke bewijspositie, zowel in als buiten de rechtszaal.  

Wil je meer weten over het beschermen en vastleggen van je auteursrecht bij de notaris, lees dan hier verder.

Direct hulp of advies nodig?

Ben jij een ontwikkelaar van software of eigenaar van een broncode en heb je advies of hulp nodig bij het vastleggen van je auteursrechten? Bel of mail ons via info@softwareborg.nl of 050 535 0143! Of neem contact op via ons contactformulier.

Meer nieuws