Cassandra beëdigd NVBI-lid

27 november 2023

Vorige week werd Cassandra Hensen als NVBI-lid beëdigd door mr. Robert Ritsma van RijksBredius Notarissen. Het lidmaatschap van de NVBI is waardevol voor Software Borg omdat onze klanten en partners er zo op kunnen vertrouwen dat zij altijd een eerlijk advies krijgen.

NVBI: Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt. De deskundigheid van NVBI-leden is gewaarborgd door certificering, verkregen op basis van aantoonbare kennis en ervaring op de snijvlakken tussen ICT, bedrijfskunde en recht. Deze kennis wordt getoetst onder toezicht van de externe Stichting Examenkamer.

NVBI Logo Blue Webrgb 300x176 1

NVBI en escrow

Een goede escrow-regeling vereist kennis van IT, het daaraan gerelateerde IT-recht, ondernemingsrecht en informatiebeveiliging. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het softwareontwikkelproces en het daaraan onlosmakelijk verbonden auteursrecht. Uit onze jarenlange ervaring komt duidelijk naar voren dat alleen gecombineerde kennis en vaardigheden kunnen leiden tot een solide continuïteitsregeling.

NVBI lidmaatschap en (IT-)notarissen

Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met zorgplicht die te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dient te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer, zijn daarom bij hem in goede handen. De (IT-)notaris beslist op basis van de afgiftegronden in de overeenkomst over de afgifte van de broncode die in zijn kluis ligt. Maar voordat de broncode in die kluis van de (IT-)notaris is gekomen, is er standaard een titelonderzoek uitgevoerd door IT-juristen en is de broncode gecontroleerd op volledigheid, overdraagbaarheid en geschiktheid voor het doel (schade beperken of voorkomen). Deze controle wordt uitgevoerd door de onafhankelijke technisch inspecteurs onder toezicht van een NVBI-lid. De notarissen werken om die reden samen met Software Borg, omdat wij mede vanwege het NVBI-lidmaatschap kunnen voldoen  aan de kwaliteitseisen Software Escrow voor de IT-notaris.

Voor elke situatie een passende continuïteitsregeling

Software Borg bestaat al ruim 30 jaar en heeft een omvangrijke expertise opgebouwd op het gebied van escrow en continuïteit. Wij bieden continuïteitsoplossingen en escrowregelingen voor hardware en software (on premise, Cloud of SaaS), app’s, data en knowhow. Wij werken hierbij samen met IT-notarissen. Vanwege de wettelijke onafhankelijkheidspositie en zorgplicht van (IT-)notarissen worden hierbij zowel de belangen van de gebruiker als die van de leverancier behartigd.

Ben je op zoek naar een goede continuïteitsregeling of wil je meer weten over wat Software Borg voor je organisatie kan betekenen. Neem contact met ons op.

Meer nieuws