Opleidingsdag IT-notaris 20 mei 2015 was geslaagd

22 mei 2015

Software Borg heeft een samenwerking met de IT-notarissen van Stichting IT-notaris. Stichting IT-notaris is het door de KNB geaccrediteerde specialisatieorgaan, dat zich bezig houdt met het bieden van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. De IT-notarissen, die deelnemer zijn van deze Stichting, dienen o.a. PE-punten te halen om zichzelf IT-notaris te mogen noemen. Deze punten kunnen ze o.a. halen door het bijwonen van opleidingsdagen. Software Borg is betrokken bij de organisatie van deze opleidingsdagen.

Op de opleidingsdag van Stichting IT-notaris van 20 mei 2015 heeft o.a. prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen een lezing verzorgd over “de licentienemer en de failliete IE-licentiegever”, mede naar aanleiding van het Nebula-arrest en het Berzona-arrest. Tevens heeft dhr. S. Kornblum een interactieve sessie verzorgd inzake de papierloze akte. Daarnaast zijn er nieuwe werkgroepen ingedeeld van IT-notarissen, die specifiek een bepaald onderwerp zullen behandelen en uitwerken, zoals bijvoorbeeld de notariële aantoonbaarheidsservice.

Stichting IT-notaris organiseert voorts samen met De IT-jurist bv en het Software Borg Instituut een aantal keer per jaar zogenaamde basiscursussen voor (IT-) notarissen. Deze basiscursussen staan in het teken van software escrow en continuïteit van informatiesystemen. Deze cursus geeft IT-notarissen en geïnteresseerde notarissen een uitstekende basis om cliënten op dit vlak te adviseren. Deze cursussen worden tevens gegeven bij IT-notarissen in de regio en dan bedoeld voor cliënten of relaties van de IT-notaris.

Meer nieuws