Eerste uitgave van Vaktechniek IT-notaris

8 maart 2018

Continuïteit en Rechtszekerheid

Het online verschijnende ‘Vaktechniek voor IT-notarissen’ publiceert over de behoefte aan continuïteit en rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en is een uitgave van de Software Borg Stichting en het Software Borg Instituut. Nu behoren het bieden van continuïteit en rechtszekerheid tot de wezenskenmerken van het notariaat. Daar draait de hele dienstverlening om. Maar ook bij deze zakelijke dienstverlening is de harde werkelijkheid: iedereen wil innoveren, niemand wil veranderen. Daardoor worden kansen gemist.

De kansen liggen op het vlak van informatiebeveiliging. Eén van de basisprincipes van informatiebeveiliging is continuïteit. Op dat gebied heeft de notaris een unieke ijzersterke positie in ons rechtsbestel. Ook rechtszekerheid kan nergens beter geregeld worden. Maar hoe het zit met de vertaalslag van de dienstverlening naar de informatiemaatschappij?

Bij Software Borg hebben wij al meer dan veertig mogelijke diensten voor de informatiemaatschappij in beeld gebracht. Er zijn vijf producten tot in detail ontwikkeld. Zo wordt de Staatscourant, die niet meer op papier verschijnt, elke dag bij een notaris gedeponeerd. Dit noemen wij de Notariële Aantoonbaarheidsservice.

Een ander voorbeeld is een transactie waarbij de broncode van eigenaar wisselt. Deponering bij een notaris van de broncode op de dag van overdracht, levert veel rechtszekerheid. Bekend is het geval van de broncode die in 1999 werd overgedragen, het jaar van de Millennium bug. In 2000 bleek de software niet aangepast. Het bewijs lag in de kluis van de betreffende notaris. De transactie werd teruggedraaid.

In al deze zaken speelt kennis van informatiebeveiliging een grote rol. Deze kennis gekoppeld aan ervaring met calamiteiten levert een unieke basis voor de ontwikkeling van diensten voor de IT-notaris van hoge kwaliteit. En alle IT-notarissen kunnen hier van profiteren. Want de modellen in de modellenbank van Software Borg worden steeds aangepast aan de laatste stand van wetenschap en techniek.

Met ‘Vaktechniek voor IT-notarissen’ willen wij een bijdrage leveren aan het distribueren van kennis. Want verschil in kennis, is verschil in kwaliteit! En kwaliteit wint!

H.J.J. Hensen
Adviseur Software Borg Stichting en Software Borg Instituut

Het is de bedoeling van de redactie dat afwisselend bijdragen geleverd worden door betrokkenen bij de stichting IT-notaris en de Software Borg Stichting.

Colofon Vaktechniek IT-notaris

Vaktechniek IT-notaris is een uitgave van de Software Borg Stichting en het Software Borg Instituut. Het is samengesteld op basis van de volgende bladformule: Vaktechniek IT-notaris publiceert content op het grensvlak van de volgende 3 vakgebieden: informatietechnologie, IT-recht en informatiebeveiliging; elke uitgave bevat 3 rubrieken gerelateerd aan één van de vakgebieden.

Verschijning

Het vakblad verschijnt 10 keer per jaar, elke maand behalve in augustus en december

Aanmelden en afmelden

U kunt zich aanmelden middels deze link.

U kunt zich afmelden middels uw persoonlijke link onderaan de pagina van Vaktechniek IT-notaris

Aansprakelijkheid en auteursrecht

De redactie besteedt de nodige zorg aan het opstellen van Vaktechniek IT-notaris. Desondanks aanvaardt Software Borg geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Al hetgeen gepubliceerd wordt in Vaktechniek IT-notaris, is, tenzij anders vermeld, gelicenceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0-licentie. Wanneer u gebruik wilt maken van één van de publicaties, dient u de volgende methode van naamsvermelding te hanteren:

Software Borg, (artikel) (jaartal), CC BY-SA 4.0 gelicenseerd. De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Redactie

De redactie van het Vakblad IT-notaris bestaat vooralsnog uit:

Eindredacteur: Carry Verheijden (Marketing & Communicatie medewerker)
Redactie: Kees de Vey Mestdagh (IT-jurist / Directeur R&D Software Borg Instituut), Henri Hensen (Adviseur)

De redactie is te bereiken via: info@softwareborg.nl of 050-5350143.

Meer nieuws