Blogoverzicht

 • 19
  Mar

  Online Platform mede mogelijk gemaakt door Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling

  Door de ontwikkelingen in de informatietechnologie, zoals cloud en SaaS (Software as a Service), bestaat er behoefte aan de mogelijkheid broncodes van computersoftware en data op een absoluut veilige methode in bewaring te geven. ITCS ontwikkelt daarom Online Platform dat het online deponeren van broncodes en data (data escrow) mogelijk maakt en meer.
  Lees verder...
 • 10
  Jan

  Deponering van IE-rechten bij de IT-notaris

  Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij de IT-notaris biedt optimale zekerheid. Intellectuele eigendom beschermt voortbrengselen van de geest. Het is een verzamelnaam voor diverse rechten waaronder auteursrecht, merkenrecht, octrooiwet en databankenrecht. Voor de bescherming van software is voornamelijk het auteursrecht van belang.
  Lees verder...
 • 8
  Nov

  Uniforme werkwijze Technisch Inspecteurs

  De Technisch Inspecteurs van Software Borg zijn verantwoordelijk voor het realiseren van uniforme kwaliteit. Er is daarom regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de sector informatietechnologie. Om een indruk te geven, onze TI-ers vinden in de door hun gecontroleerde broncodes een kleine honderd verschillende programmeertalen.
  Lees verder...
 • 5
  Jul

  De noodzaak van objectieve afgiftegronden

  Bij Software Borg worden we regelmatig benaderd met de vraag om eens te kijken naar een software-escrowregeling van andere partijen. Het is van cruciaal belang, dat een software-escrowregeling er voor zorgt, dat de gebruikers van die software snel over de betreffende broncode kunnen beschikken. Op dit punt schieten vrijwel alle door Software Borg beoordeelde regelingen te kort. Er zijn meestal geen objectieve afgiftegronden.
  Lees verder...
 • 17
  May

  Dertig jaar digitaal bewaren

  De informatiemaatschappij ontwikkelt zich snel. Voortgedreven door de steeds snellere ontwikkeling van de informatietechnologie. Informatiesystemen uit vijf componenten, te weten: hardware, software, gegevens, gebruikers en procedures. Deze vijf moeten onderling goed op elkaar worden afgestemd. Binnen organisaties is dat een hele opgave. Hoe organiseren wij dan een goed antwoord op de vraag hoe digitale informatie dertig jaar te bewaren en na dertig jaar toegankelijk te houden?
  Lees verder...
 • 12
  Apr

  AVG Analyse en Compliance

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Over de AVG of GDPR is al veel geschreven en gezegd. Van veel organisaties wordt geëist dat zij al hun privacy gerelateerde data en systemen opnieuw onder de loep nemen, stappen nemen om compliant te zijn en daarmee mogelijke boetes te voorkomen.
  Lees verder...
 • 12
  Apr

  Normenkader IT-notaris

  Wet- en regelgeving zijn de basis voor het handelen van de IT-notaris en dus ook voor de Software Borg Stichting. De wet staat voor iedereen vast en is afdwingbaar. Een norm beschrijft aan welke minimale kwaliteitseisen een product of dienstverlening moet voldoen.
  Lees verder...
 • 12
  Apr

  Grote ontwikkelingen in de informatiemaatschappij

  Er zijn veel turbulente ontwikkelingen in de informatiemaatschappij. De grote ontwikkelingen waar veel mensen bij betrokken zijn, krijgen veel aandacht in de publiciteit. Een negatieve ontwikkeling is het facebook schandaal waarbij gegevens van tientallen miljoenen personen zijn gebruikt voor andere doelen dan waarvoor die personen ze in goed vertrouwen aan facebook hadden afgestaan.
  Lees verder...