Blogoverzicht

 • 12
  Apr

  AVG Analyse en Compliance

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Over de AVG of GDPR is al veel geschreven en gezegd. Van veel organisaties wordt geëist dat zij al hun privacy gerelateerde data en systemen opnieuw onder de loep nemen, stappen nemen om compliant te zijn en daarmee mogelijke boetes te voorkomen.
  Lees verder...
 • 12
  Apr

  Normenkader IT-notaris

  Wet- en regelgeving zijn de basis voor het handelen van de IT-notaris en dus ook voor de Software Borg Stichting. De wet staat voor iedereen vast en is afdwingbaar. Een norm beschrijft aan welke minimale kwaliteitseisen een product of dienstverlening moet voldoen.
  Lees verder...
 • 12
  Apr

  Grote ontwikkelingen in de informatiemaatschappij

  Er zijn veel turbulente ontwikkelingen in de informatiemaatschappij. De grote ontwikkelingen waar veel mensen bij betrokken zijn, krijgen veel aandacht in de publiciteit. Een negatieve ontwikkeling is het facebook schandaal waarbij gegevens van tientallen miljoenen personen zijn gebruikt voor andere doelen dan waarvoor die personen ze in goed vertrouwen aan facebook hadden afgestaan.
  Lees verder...
 • 8
  Mar

  Eerste uitgave van Vaktechniek IT-notaris

  Het online verschijnende ‘Vaktechniek IT-notaris’ publiceert over de behoefte aan continuïteit en rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en is een uitgave van de Software Borg Stichting en het Software Borg Instituut. Nu behoren het bieden van continuïteit en rechtszekerheid tot de wezenskenmerken van het notariaat. Daar draait de hele dienstverlening om.
  Lees verder...
 • 26
  Feb

  Succesvol lustrum symposium Stichting IT-notaris 2017

  Op 7 november 2017 vierde de Stichting IT-notaris haar vijfjarige bestaan samen met de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) tijdens een symposium over ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom’. Een goedbezocht symposium dat veel nieuwe product-markt combinaties oplevert. De samenvatting en presentaties van de sprekers staan nu online.
  Lees verder...
 • 26
  Jun

  Stichting IT-notaris en NVBI organiseren symposium op 7 november 2017

  Een informatief symposium, met twee lustrums als feestelijke aanleiding. Thema: hoe beschermen en waarderen we intellectueel eigendom in de huidige informatiemaatschappij? Het IT-notariaat biedt uitkomst, versterkt door de onafhankelijk informatica-deskundigen van de NVBI.
  Lees verder...
 • 24
  Jun

  Norm Software Escrow IT-notaris

  Het belang van een gemeenschappelijke norm is groot. Het is een voorwaarde om uiteenlopende waarden en belangen van betrokkenen te kunnen waarborgen. Bij de ontwikkeling en het gebruik van software is er een verschil in de belangen van de ontwikkelaar en de gebruiker. Die worden voor een groot deel veroorzaakt door wet- en regelgeving. Door het auteursrecht is de ontwikkelaar van rechtswege de eigenaar van het intellectuele eigendom. Daarmee is hij de enige, die de software mag exploiteren. De gebruiker is licentienemer en geen eigenaar van de software.
  Lees verder...
 • 10
  Feb

  Twee nieuwe leden NVBI beëdigd door een IT-notaris

  Beroepsvereniging NVBI heeft onlangs twee nieuwe IT-experts toegevoegd aan het ledenbestand. Zij zijn beëdigd door een IT-notaris.
  Lees verder...