Software Borg werkt mee aan het Smart Industry Seminar

12 oktober 2016

‘Be part of Smart Industry’ is een uitdaging voor alle maakindustrie in Nederland: slim en ICT gedreven! Speciaal voor maakbedrijven in Noord-Nederland wordt een seminar georganiseerd over “Voorspellen en versnellen”, twee begrippen die centraal staan in die uitdaging. Het seminar wordt mede-georganiseerd door klanten van Software Borg, die werkzaam zijn in deze sector. Met dit seminar wordt naast inspiratie en netwerkmogelijkheden ook praktische ervaring van collegae en concrete tips voor actie geboden.

Kennis en ervaring op het gebied van Smart Industry

Als centrale organisatie van alle IT-notarissen in Nederland krijgen wij met grote regelmaat te maken met de behoefte van industriële partijen tot het willen borgen van hun innovaties en investeringen. Software Borg en de IT-notaris adviseren al ruime tijd in deze markt. Zo zijn wij o.a. betrokken geweest bij het borgen van embedded software in verschillende fabrieken, maar ook windmolenparken en laboratorium faciliteiten. Ook worden vanuit partnerorganisatie De IT-jurist IT-juridische diensten geboden aan partijen in deze sector, bijvoorbeeld op het gebied van vastleggen, overdragen en verpanding van intellectuele eigendommen en het maken van afspraken in de Smart Industry keten. Deze onderdelen gaan vast en zeker benoemd worden tijdens het seminar.

Seminar Smart Industry Noord Nederland

Internet of Things, Big Data, robotisering, of nieuwe vormen van produceren zoals 3D printing of printed electronics… u ziet deze smart begrippen steeds vaker voorbij komen. Smart Industry biedt MKB bedrijven die actief zijn binnen de maakindustrie veel kansen, maar wat past het beste bij uw bedrijf? Kiest u bijvoorbeeld voor digitalisering, verdere automatisering of voor het versterken van samenwerking in de keten? Op dinsdag 29 november a.s. – tijdens het seminar Smart Industry Noord-Nederland – krijgt u de antwoorden op deze prangende vragen.

Programma:

  • Hans Wortmann: Inleiding over Smart Industry met o.a. predictive maintenance, foutloos produceren en een markt-update Noord-Nederland
  • Alex van Ginneken: Enkele interactieve smart cases door & voor ondernemers uit Noord-Nederland
  • Theun Prins: Augmented reality en hololens – hoe deze trends de maakindustrie gaan versnellen
  • Mark Hoogenboom: ‘Be part of smart’ – leer hoe uw bedrijf ook smart industry kan worden!

Meld u aan!

Het seminar Smart Industry Noord-Nederland is een initiatief vanuit de markt. Een primeur voor Noord-Nederland. Het seminar vindt op 29 november 2016 plaats van 13:00 – 16:30 uur in De Nieuwe Kolk in Assen. Uiteraard is er volop gelegenheid tot netwerken. De toegang is kosteloos. Meld u nu aan!

Meer nieuws