Blogoverzicht

 • 11
  Jul

  Wetsvoorstel versterking positie curator: de betekenis voor hosting- en cloudproviders

  Begin dit jaar is het Wetsvoorstel “Versterking positie curator” gepubliceerd. Onderdeel is de introductie van een nieuw artikel 105b Faillissementswet. Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt: Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, stellen deze desgevraagd aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken. Zie voor meer informatie: http://www.it-jurist.nl/nieuws/wetsvoorstel-versterking-positie-curator-de-betekenis-voor-hosting-en-cloudproviders
  Lees verder...
 • 12
  May

  De continuïteit van de cloud-oplossing: escrow alleen is niet voldoende

  Cloud computing krijgt steeds meer marktaandeel in de informatiemaatschappij. Cloud computing is een breed begrip, maar is eigenlijk een benaming voor de vele varianten van client-server technologie. Bij cloud computing kan het gaan om Software as a Service (SaaS), Desktop as a Service, Platform as a Service en de vele “XaaS”-businessmodellen die tegenwoordig gangbaar zijn en gebruik maken van de technieken achter cloud computing. Voor continuïteit is een multidisciplinaire aanpak nodig: niet alleen juridisch, maar ook niet alleen technisch. Software Borg heeft deze werkwijze geïntegreerd in haar dienstverlening.
  Lees verder...
 • 22
  Apr

  Aansprekend programma Symposium voor ICT en Recht

  Software Borg is uitgenodigd door ICT Valley in Veenendaal om een presentatie te verzorgen op een Symposium voor ICT en Recht op 22 april 2014. Hier treft u het programma: http://ictvalley.nl/watwedoen/symposium-ict-en-recht/
  Lees verder...
 • 4
  Dec

  Bij verkoop software is de controle van de status van het auteursrecht noodzakelijk

  Recentelijk heeft de rechter een vonnis gewezen in de zaak tussen softwareleverancier Prequest en een van haar werknemers. Prequest heeft het softwareproduct ‘Application Manager’ en de daarop rustende auteursrechten verkocht aan een derde partij, genaamd Cadac. De werknemer van Prequest, een accountmanager, beweert dat de auteursrechten op de Application Manager niet bij Prequest, maar bij hem berusten. De overdracht aan Cadac zou daarom ongeldig moeten worden verklaard.
  Lees verder...
 • 7
  Nov

  Artikel over Open Source Compliancy in "Informatiebeveiliging"

  Software Borg heeft in het vakblad "Informatiebeveiliging" wederom een artikel verzorgd. Deze keer werd ons door de redactie van het vakblad van Platform voor Informatiebeveiliging gevraagd om een artikel te schrijven over het belang van open source compliancy voor continuïteit.
  Lees verder...