Blogoverzicht

 • 8
  Mar

  Eerste uitgave van Vaktechniek IT-notaris

  Het online verschijnende ‘Vaktechniek IT-notaris’ publiceert over de behoefte aan continuïteit en rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en is een uitgave van de Software Borg Stichting en het Software Borg Instituut. Nu behoren het bieden van continuïteit en rechtszekerheid tot de wezenskenmerken van het notariaat. Daar draait de hele dienstverlening om.
  Lees verder...
 • 26
  Feb

  Succesvol lustrum symposium Stichting IT-notaris 2017

  Op 7 november 2017 vierde de Stichting IT-notaris haar vijfjarige bestaan samen met de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) tijdens een symposium over ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom’. Een goedbezocht symposium dat veel nieuwe product-markt combinaties oplevert. De samenvatting en presentaties van de sprekers staan nu online.
  Lees verder...
 • 26
  Jun

  Stichting IT-notaris en NVBI organiseren symposium op 7 november 2017

  Een informatief symposium, met twee lustrums als feestelijke aanleiding. Thema: hoe beschermen en waarderen we intellectueel eigendom in de huidige informatiemaatschappij? Het IT-notariaat biedt uitkomst, versterkt door de onafhankelijk informatica-deskundigen van de NVBI.
  Lees verder...
 • 24
  Jun

  Norm Software Escrow IT-notaris

  Het belang van een gemeenschappelijke norm is groot. Het is een voorwaarde om uiteenlopende waarden en belangen van betrokkenen te kunnen waarborgen. Bij de ontwikkeling en het gebruik van software is er een verschil in de belangen van de ontwikkelaar en de gebruiker. Die worden voor een groot deel veroorzaakt door wet- en regelgeving. Door het auteursrecht is de ontwikkelaar van rechtswege de eigenaar van het intellectuele eigendom. Daarmee is hij de enige, die de software mag exploiteren. De gebruiker is licentienemer en geen eigenaar van de software.
  Lees verder...
 • 10
  Feb

  Twee nieuwe leden NVBI beëdigd door een IT-notaris

  Beroepsvereniging NVBI heeft onlangs twee nieuwe IT-experts toegevoegd aan het ledenbestand. Zij zijn beëdigd door een IT-notaris.
  Lees verder...
 • 12
  Oct

  Software Borg werkt mee aan het Smart Industry Seminar

  'Be part of Smart Industry' is een uitdaging voor alle maakindustrie in Nederland: slim en ICT gedreven! Speciaal voor maakbedrijven in Noord-Nederland wordt een seminar georganiseerd over “Voorspellen en versnellen”, twee begrippen die centraal staan in die uitdaging.
  Lees verder...
 • 29
  Jun

  Gevolgen Brexit voor de Nederlandse IT-branche

  Wat precies de gevolgen zijn voor de Nederlandse economie als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, is nog moeilijk in te schatten. Er zijn berichten, dat “Brexit” juist een impuls zou kunnen geven aan bijvoorbeeld de Nederlandse IT-branche, maar dit blijft vooralsnog onzeker.
  Lees verder...
 • 8
  Apr

  Zorg en ICT

  De Zorg en ICT beurs heeft inmiddels weer plaatsgevonden. Hot issue was dit jaar ook het gebruik van Whatsapp door zorginstellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs extra aandacht gevraagd voor de bescherming van patiëntgegevens.
  Lees verder...