Training Smart Industry: IT- en continuïteitsrisico’s borgen

In de Smart Industry wordt digitalisering ingezet om productieprocessen te verbeteren en optimaliseren door toepassing van IT.  Door digitalisering ontstaat meer afhankelijk van software en hardware. Het in kaart brengen en beheersen van continuïteitsrisico’s bij het ontwikkelen van complexe technische systemen is van groot belang. Het biedt de mogelijkheid om met doordachte maatregelen de kans op het optreden van een calamiteit te beperken en/of de gevolgen te reduceren. Het risico dat resteert is een gecalculeerd risico.

Software Borg krijgt steeds meer vragen van industriële partijen die hun innovaties en investeringen willen borgen. Samen met de (IT-)notaris adviseert Software Borg al geruime tijd (maak)bedrijven binnen de Smart Industry. Zo zijn wij o.a. betrokken geweest bij het borgen van hardware en embedded software in verschillende fabrieken, maar ook windmolenparken en laboratoriumfaciliteiten.

Resultaat van de training

Na afloop van deze training weet je wat de meest voorkomende IT- en continuïteitsrisico’s binnen de Smart Industry zijn. En wat je kan doen binnen jouw bedrijf om deze risico’s te borgen. Er is veel ruimte om in te gaan op de specifieke vragen van deelnemers.

Programma

Doelgroep

Iedereen die vanuit zijn functie of rol te maken krijgt met het digitaliseren van bedrijfsprocessen binnen Smart Industry en de risico’s wil minimaliseren.

Vorm

Interactieve presentatie