Software escrow belangrijk in ziekenhuizen

29 september 2015

Software Borg heeft ruime ervaring met het werken met en voor ziekenhuizen. Wij borgen bijvoorbeeld software van (tevens buitenlandse) softwareleveranciers ten behoeve van ziekenhuizen in Tilburg, Groningen, ’s Hertogenbosch, Hilversum, etc.

Bij het leveren van zorg door ziekenhuizen moeten de patiëntgegevens op adequate wijze worden beveiligd. Die informatiebeveiliging valt daarmee onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). IGZ gebruikt NEN 7510 bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen treffen voor het invoeren en handhaven van adequate informatiebeveiliging.

Het ministerie van VWS heeft NEN 7510 aangewezen in haar wet- en regelgeving (art. 2 van de Regeling Gebruik Burgerservicenummer in de zorg). Ook de toepassing van NEN 7512 en NEN 7513 wordt door het ministerie van VWS als dwingend beoordeeld. Het doel is de informatiebeveiliging in de zorg goed te regelen.

Escrow genoemd in NEN 7510

Het is het ziekenhuis, dat aan NEN 7510 moet voldoen. Zij stelt een pakket van eisen samen waaraan de betreffende software moet voldoen en legt dit voor aan de softwareleverancier. Het is belangrijk hierbij rekening te houden met de volgende punten:

  • Licentieovereenkomsten, eigendom van de broncode en intellectuele eigendomsrechten;
  • certificatie van de kwaliteit en nauwkeurigheid van het uitgevoerde werk;
  • zorgen voor een borg in geval een derde partij in gebreke blijft;
  • toegangsrechten voor het uitvoeren van een audit op de kwaliteit en nauwkeurigheid van het uitgevoerde werk;
  • contractuele eisen voor de kwaliteit en beveiligingsfunctionaliteit van de broncode (o.a. escrow);
  • testen voorafgaan aan installatie, om eventuele kwaadaardige programmatuur te ontdekken.

Software Borg kan uw ziekenhuis ondersteunen in de contacten met uw softwareleverancier. Ook kunnen wij een belangrijke rol spelen bij een zorgvuldige implementatie van deze NEN-normen. Wilt u daarover meer weten, neem dan contact op met ons.

Meer nieuws