Bij verkoop software is de controle van de status van het auteursrecht noodzakelijk

4 december 2013

Recentelijk heeft de rechter een vonnis gewezen in de zaak tussen softwareleverancier Prequest en een van haar werknemers. Prequest heeft het softwareproduct ‘Application Manager’ en de daarop rustende auteursrechten verkocht aan een derde partij, genaamd Cadac. De werknemer van Prequest, een accountmanager, beweert dat de auteursrechten op de Application Manager niet bij Prequest, maar bij hem berusten. De overdracht aan Cadac zou daarom ongeldig moeten worden verklaard.

Wanneer software door een werknemer in dienstverband wordt ontwikkeld, komt het auteursrecht op die software bij de werkgever te liggen. Dit wordt voorgeschreven door de Auteurswet. De werknemer beweert echter dat de Application Manager voor zijn dienstverband bij Prequest door hem is ontwikkeld. Bovendien heeft hij als werknemer alleen grafische toevoegingen aan de software uitgevoerd en behoorde het (verder) ontwikkelen van de Application Manager niet tot zijn takenpakket.

De rechter stelt de werknemer in het gelijk en verklaart voor recht dat de auteursrechten op de Application Manager bij de werknemer liggen. Prequest wordt zowel verplicht tot het terugbetalen van licentiegelden als tot het vergoeden van de geleden schade.

Uit deze casus blijkt dat een softwareleverancier zoveel mogelijk zekerheid dient te vergaren omtrent de status van het auteursrecht dat rust op de software die hij verhandelt. Wanneer blijkt dat het auteursrecht niet (volledig) bij hem ligt, kan dat een ernstige bedreiging zijn voor zijn bedrijfsvoering. In het onderhavige geval bijvoorbeeld, wordt zowel de licentieverstrekking als de verkoop van de Application Manager onrechtmatig geacht.

De oorzaken voor gebreken in of zelfs het ontbreken van rechten op software kunnen divers en complex zijn. Het belang van een softwareleverancier dat hij houder is van de rechten op zijn product, is echter groot. De IT-juristen van Software Borg ondersteunen u graag bij het juridisch zekerstellen van uw eigenaarschap.

Meer nieuws