Blogoverzicht

 • 3
  Jul

  Escrow in windmolenbranche

  Onlangs werd door een grote Nederlandse investeringsmaatschappij, actief in duurzame energie, met ons contact opgenomen. Deze investeringsmaatschappij investeert aanzienlijk in de bouw van een windmolenpark nabij Rotterdam.
  Lees verder...
 • 8
  Jun

  Wat zijn de rechten van een cloudprovider bij faillissement klant?

  Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat een cloudprovider door een curator wordt gedwongen om zijn dienstverlening voort te zetten na faillissement van een klant van de cloudprovider. In een recente casus werd bepaald, welke rechten een cloudprovider in dit soort gevallen heeft.
  Lees verder...
 • 5
  Jun

  Pandrecht op software en broncode escrow

  De vestiging van een pandrecht is een middel dat veel wordt gebruikt als zekerheidstelling voor investeerders. In de softwarewereld komt het met regelmaat voor dat als onderdeel van een financieringsarrangement voor een softwareontwikkelingstraject een pandrecht wordt gevestigd op software.
  Lees verder...
 • 4
  Jun

  Hoe bewijs je dat je auteursrechthebbende bent?

  In een recente uitspraak van het Hof in Amsterdam is maar weer eens gebleken hoe belangrijk het kan zijn om goede schriftelijke afspraken te maken met ontwikkelaars ten aanzien van de auteursrechten op software.
  Lees verder...
 • 1
  Jun

  Softwareontwikkelaar heeft zorgplicht jegens afnemer

  Dat een softwareontwikkelaar zijn oplevertermijn moet nakomen en dat hij een zorgplicht heeft jegens een niet-deskundige softwaregebruiker blijkt uit een arbitraal vonnis van de SGOA.
  Lees verder...
 • 22
  May

  Opleidingsdag IT-notaris 20 mei 2015 was geslaagd

  Software Borg heeft een samenwerking met de IT-notarissen van Stichting IT-notaris. Stichting IT-notaris is het door de KNB geaccrediteerde specialisatieorgaan, dat zich bezig houdt met het bieden van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij.
  Lees verder...
 • 25
  Nov

  NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 afgekocht door VWS

  Het ministerie van VWS heeft een overeenkomst met NEN gesloten over de afkoop van een drietal NEN-normen. Het betreft NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Vanaf 1 november 2014 zijn deze normen vrij beschikbaar. VWS wijst NEN 7510 aan in haar wet- en regelgeving (art. 2 van de Regeling Gebruik burgerservicenummer in de zorg). Op deze wijze wordt de informatiebeveiliging van gegevens in de zorg goed geregeld. Ook de toepassing van NEN 7512 en NEN 7513 wordt door het ministerie van VWS als dwingend beoordeeld.
  Lees verder...
 • 14
  Jul

  De nieuwe consumentenwet: een aantal belangrijke veranderingen

  Op vrijdag 13 juni 2014 is de implementatie van de nieuwe Europese consumentenrichtlijn in Nederland van kracht geworden. Dit brengt voor webwinkels diverse veranderingen met zich mee. Veel webwinkels zullen hun bestelproces moeten aanpassen en de informatie op hun website aan moeten vullen.
  Lees verder...