Gevolgen Brexit voor de Nederlandse IT-branche

29 juni 2016

Wat precies de gevolgen zijn voor de Nederlandse economie als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, is nog moeilijk in te schatten. Er zijn berichten, dat “Brexit” juist een impuls zou kunnen geven aan bijvoorbeeld de Nederlandse IT-branche, maar dit blijft vooralsnog onzeker. Wel is het in het kader van continuïteit en privacy goed om te inventariseren of Brexit gevolgen heeft voor uw onderneming als IT-leverancier of IT-afnemer.

Brexit voor Nederlandse IT-leveranciers

Als Nederlandse IT-leverancier kunt u bijvoorbeeld zaken doen met Engelse toeleveranciers, zoals hostingpartijen of softwareleveranciers. Indien deze partijen worden ingezet voor het verwerken van persoonsgegevens, geldt uiteraard extra waakzaamheid wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU formeel heeft verlaten. Wanneer u als Nederlandse leverancier afhankelijk bent van Engelse softwareleveranciers, is het goed om te inventariseren of er continuïteitsmaatregelen getroffen zijn, en of die nu nog afdoende zijn als gevolg van Brexit.

Brexit voor Nederlandse IT-afnemers

De Nederlandse IT-afnemer wenst ook zekerheid, dat de software van Engelse partijen beschikbaar blijft onder alle omstandigheden. De Software Borg escrowregeling bij de IT-notaris zorgt voor maximale zekerheid op dit gebied. Ook indien u zaken doet met een Engelse softwareleverancier, wordt de broncode gedeponeerd bij een Nederlandse IT-notaris, waarbij ook het Nederlandse recht van toepassing is verklaard. Ook voor IT-afnemers is goed om te inventariseren of er in hun opdracht persoonsgegevens worden verwerkt door Engelse leveranciers.

Scan contracten toeleveranciers

De IT-juristen van Software Borg kunnen u ondersteunen bij het inventariseren van uw rechtspositie, naar aanleiding van de Brexit-perikelen. Op basis van een QuickScan, rapporteren en adviseren zij IT-leveranciers en afnemers om de benodigde maatregelen te treffen.

Meer nieuws