Uniforme werkwijze Technisch Inspecteurs

10 januari 2019

De Technisch Inspecteurs van Software Borg zijn verantwoordelijk voor het realiseren van uniforme kwaliteit. Er is daarom regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de sector informatietechnologie.

Zekerheid informatietechnologie

Om een indruk te geven, onze TI-ers vinden in de door hun gecontroleerde broncodes een kleine honderd verschillende programmeertalen. In toenemende mate Open Source softwarecomponenten en veel nieuwe ontwikkelmethodes met mogelijk grote gevolgen voor de kwaliteit van “Zekerheid informatietechnologie”. Bij Software Borg maakten we gebruik van het ‘Handboek Technisch Inspecteurs’. Deze is inmiddels vervangen door het document ‘Uniforme werkwijze Technisch Inspecteurs’ en daarvan zal begin volgend jaar versie 2 verschijnen.

Meer nieuws