Wetsvoorstel versterking positie curator: de betekenis voor hosting- en cloudproviders

11 juli 2014

Begin dit jaar is het Wetsvoorstel “Versterking positie curator” gepubliceerd. Onderdeel is de introductie van een nieuw artikel 105b Faillissementswet. Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt: Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, stellen deze desgevraagd aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken. Zie voor meer informatie: https://www.it-jurist.nl/nieuws/wetsvoorstel-versterking-positie-curator-de-betekenis-voor-hosting-en-cloudproviders

Meer nieuws