Wat zegt de markt?

6 september 2018

Het antwoord op deze vraag wordt in Nederland met grote nauwkeurigheid gegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het belang van de vraag is natuurlijk wel duidelijk. Daarachter ligt de vraag wat moet ik doen, wat kan ik verwachten?

Continuïteit van (services van) IT-bedrijven

Volgens de CBS Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening (vierde kwartaal 2017) gingen in 2017 in totaal 108 IT-bedrijven failliet. Dit zijn er meer dan in 2016 maar minder dan 2015 toen er respectievelijk 91 en 130 bedrijven failliet gingen.

Hierbij treft u een link naar de Rabobank Cijfers en trends waarin figuur 3 aantoont, dat het aantal bedrijven in IT-dienstverlening sneller groeit dan de omzet rechtvaardigt. Dat kan alleen maar betekenen dat zo’n situatie op termijn moet leiden tot een “shake-out”. Het zal niet geheel alleen om softwareleveranciers gaan, maar dat die een groot deel vormen van deze groep is wel verklaarbaar. Er zijn twee feiten van belang:

  1. Het oprichten van een software-house kan in principe zonder enige investering. Na het enkele jaren opdoen van ervaring met programmeerwerk bij een software-house, is het hebben van een idee voor een computerprogramma en een kamer met PC genoeg voor de start van een eigen bedrijf.
  2. Als het computerprogramma er eenmaal is, kost het maken van een kopie helemaal niets meer. Natuurlijk moet het programma nog wel onderhouden worden, maar daarvoor sluit men dan een goed betaald onderhoudscontract.

Continuïteit voor startende ondernemers

Het probleem is natuurlijk wel dat er steeds meer starters komen, en er ook van de toepassingen van computerprogramma’s steeds vaker in dezelfde vijver gevist wordt. Een belangrijk aandachtspunt voor gebruikers is, dat steeds meer aandacht besteed moet worden aan de vraag: hoe staat het met de continuïteit van mijn software. Want de gebruiker is diegene die verantwoordelijk is voor de naleving van wet- en regelgeving die rusten op zijn met behulp van software verzamelde gegevens.

Meer nieuws