De Wet van Moore en het belang van infrastructuur

17 mei 2018

De Wet van Moore heeft al gevolgen voor de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en zal die nog jaren blijven hebben. De verdergaande samenwerking tussen technici, sectordeskundigen, notarissen en juristen is cruciaal voor het ontwikkelen van een volwassen en solide infrastructuur.

Wet van Moore op technologisch gebied

Die ontwikkeling is gaande en noodzakelijk, want door de Wet van Moore zullen we op IT-technologisch gebied nog vele en ook onverwachte ontwikkelingen meemaken, ontwikkelingen die steeds weer gevolgen zullen hebben voor de positie van de belanghebbenden. Maar worden binnen deze ontwikkelingen de belangen van de belanghebbenden wel goed gewaarborgd? Anders gezegd: Bestaan voor hen al afdoende oplossingen en een bijbehorende infrastructuur?

Benodigde infrastructuur voor volwassen worden van IT- sector

Het onderstaande document ‘De Wet van Moore en het belang van infrastructuur’ schetst het belang van dit onderwerp voor het volwassen worden van de IT-sector.

Document De Wet van Moore en het belang van infrastructuur

Meer nieuws