De noodzaak van objectieve afgiftegronden

5 juli 2018

Bij Software Borg worden we regelmatig benaderd met de vraag om eens te kijken naar een software-escrowregeling van andere partijen. Het is van cruciaal belang, dat een software-escrowregeling er voor zorgt, dat de gebruikers van die software snel over de betreffende broncode kunnen beschikken.

Ontbrekende objectieve afgiftegronden

Op dit punt schieten vrijwel alle door Software Borg beoordeelde regelingen te kort. Er zijn meestal geen objectieve afgiftegronden. Er wordt dan om de hete brij heen gedraaid. Zo wordt verwezen naar de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Die weg duurt lang en heeft een onzekere uitkomst. Helemaal erg wordt het als de licentiegever (het failliete softwarehouse of curator) afgifte kunnen blokkeren. Hierbij een letterlijke tekst uit een recent onderzochte overeenkomst:

“Wanneer de notaris de in lid 2 van dit artikel omschreven mededeling heeft ontvangen, zal hij binnen 7 (zeven) dagen schriftelijk aan Licentieverlener mededelen dat een verzoek om afgifte van de Code is ontvangen. Licentieverlener kan binnen veertien (14) dagen na dagtekening van deze mededeling door de Notaris, bezwaar maken tegen de afgifte”.

U begrijpt het, de bron voor ellenlange procedures is gelegd. En dat is nu precies wat gebruikers van informatiesystemen niet kunnen gebruiken. Objectieve afgiftegronden met voor alle betrokkenen duidelijke informatie en data zijn van cruciaal belang.

Voorkom lange procedures

Wilt u meer weten over onze objectieve afgiftegronden en software-escrowregelingen of een second opinion van uw huidige software-escrowregeling aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Meer nieuws