Nieuws & kennisbank

02 mrt
PinkRoccade Local Government kiest voor Software Borg continuïteitsregeling
In januari organiseerde PinkRoccade een webinar voor haar klanten waarbij de experts met elkaar in gesprek gingen over het nut en de noodzaak van escrow. De volgende vragen kwamen aan bod: Hoezo is escrow nodig? Hoe werkt het?
Lees meer
22 jan
De Cloud en continuïteit
Cloud-technologie vraagt om extra aandacht voor de beveiliging en de beschikbaarheid van gegevens / data. Als de software niet meer beschikbaar is, zijn de gegevens dat ook niet meer.
Lees meer
06 sep
Wat zegt de markt?
Het antwoord op deze vraag wordt in Nederland met grote nauwkeurigheid gegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de CBS Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening gingen in 2017 in totaal 108 IT-bedrijven failliet.
Lees meer
05 jul
De noodzaak van objectieve afgiftegronden
Bij Software Borg worden we regelmatig benaderd met de vraag om eens te kijken naar een software-escrowregeling van andere partijen. Er zijn meestal geen objectieve afgiftegronden. Er wordt dan om de hete brij heen gedraaid.
Lees meer
17 mei
De Wet van Moore en het belang van infrastructuur
De Wet van Moore heeft al gevolgen voor de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en zal die nog jaren blijven hebben. Worden binnen deze ontwikkelingen de belangen van de belanghebbenden wel goed gewaarborgd?
Lees meer
30 mrt
Waarom SaaS-escrow?
Net als dat bij on premises oplossingen het geval is, krijgt de gebruiker van SaaS tegen betaling een recht op het gebruik van de software. Wat zijn de verschillen en waar moet u aan denken?
Lees meer

Onderwerpen