Nieuws & kennisbank

20 Jun
Topografierecht, onbekend en onbemind
Deze wet, ook wel bekend als chipswet, verschaft een uitsluitend recht op het driedimensionale patroon van de lagen (topografie) waaruit een chip of geïntegreerde schakeling (halfgeleiderproduct) is samengesteld.
Lees meer
14 Mar
Van wie is de software?
Over de noodzaak van technische en auteursrechtelijke expertise bij software escrow. Alleen een rechthebbende kan software bij een vertrouwde derde (bijvoorbeeld een IT-notaris) deponeren. Dat lijkt eenvoudig maar de praktijk is echter veel weerbarstiger.
Lees meer
10 Jan
Deponering van IE-rechten bij de IT-notaris
Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij de IT-notaris biedt optimale zekerheid. Intellectuele eigendom beschermt voortbrengselen van de geest.
Lees meer
28 Jan
Waarom auteursrechten registreren?
Het is voor verkrijging van het auteursrecht niet nodig dat het recht wordt geregistreerd of dat het wordt verleend door een daartoe bevoegde instantie. Dit heeft als nadeel dat er onduidelijkheid kan bestaan rond het eigenaarschap.
Lees meer
15 Jul
Wat betekent de nieuwe Wet auteurscontractenrecht voor IT-bedrijven?
Op 1 juli 2015 is de Auteurswet gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht. Wat betekent dit nu voor de softwarewereld?
Lees meer
05 Jun
Pandrecht op software en broncode escrow
Het komt met regelmaat voor dat als onderdeel van een financieringsarrangement voor een softwareontwikkelingstraject een pandrecht wordt gevestigd op software.
Lees meer

Onderwerpen