Continuiteit

Informatiebeveiliging kent vele aspecten. Deze aspecten zijn onder te verdelen in Continuïteit, Exclusiviteit en Integriteit. Er dient een doordacht evenwicht te zijn tussen deze drie kwaliteitsaspecten, die de basis vormen van onder andere de NEN 27001/27002 (voorheen de Code voor Informatiebeveiliging). Aan het kwaliteitsaspect continuïteit wordt echter veelal te weinig aandacht gegeven. 

De wens van Software Borg is dat continuïteit hoog op de agenda komt te staan bij een ieder die betrokken is bij het vormgeven van organisaties, processen, informatiesystemen en gegevensverzamelingen. ‘Continuity by design’ noemen wij dit vormgevingsproces.

Bij de aandacht voor het aspect continuïteit speelt de rechtspositie van de softwaregebruiker (licentienemer) een cruciale rol. Continuïteit van zijn informatiesystemen is de basis voor zijn informatiebeveiliging. Het stelt de softwaregebruiker in staat blijvend te voldoen aan de vele wettelijke verplichtingen die rusten op informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevensverzamelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende soorten bewaarplichten (niet alleen fiscaal) die gelden. Er moeten derhalve maatregelen getroffen worden tegen allerhande risicofactoren zoals het  stopzetten van het onderhoud op de software door de licentiegever of aan een faillissement van de licentiegever van de betreffende software.

Wij begeven ons met onze diensten en kennis op het raakvlak van IT, recht en informatiebeveiliging. Actuele juridische contracten vormen de basis voor onze escrowregelingen die voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de gegarandeerde continue beschikbaarheid – zowel fysiek als juridisch - van uw, of de door u gebruikte, informatiesystemen.