Het Software Borg Instituut

Het Software Borg Instituut (SBI) is een aantal jaren geleden opgericht om de kennis die door de Software Borg Stichting wordt vergaard en ontwikkeld te delen met de markt en het notariaat. Dat kennis delen komt neer op het geven van cursussen en inleidingen over actuele onderwerpen en thema’s die vallen binnen de expertise van Software Borg. Die expertise ligt op vlak van Recht, IT en Informatiebeveiliging.

Een cursus die al jaren wordt gegeven door het Software Borg Instituut is de “Basiscursus software escrow & continuïteit informatiesystemen”. Deze ééndaagse cursus bundelt de actueel benodigde kennis over continuïteitsrisico’s bij het gebruik van software en digitale gegevensverwerking. In de cursus wordt o.a. ingegaan op de eisen waaraan een escrowregeling moet voldoen om daadwerkelijk continuïteit te kunnen bieden. De cursus wordt verzorgd door docenten die jarenlange ervaring hebben met deze materie.

Op verzoek zijn de door het SBI standaard aangeboden modules aan te passen/in te vullen en te combineren naar de wens van de opdrachtgever. De cursussen kunnen zowel op een cursuslocatie als in-house worden gegeven.

Meer informatie over het Software Borg Instituut is te vinden op de website van het SBI.