Turbulente ontwikkelingen in de informatiemaatschappij

12 april 2018

Er zijn veel turbulente ontwikkelingen in de informatiemaatschappij. De grote ontwikkelingen waar veel mensen bij betrokken zijn, krijgen veel aandacht in de publiciteit. Een negatieve ontwikkeling is het facebook schandaal waarbij gegevens van tientallen miljoenen personen zijn gebruikt voor andere doelen dan waarvoor die personen ze in goed vertrouwen aan facebook hadden afgestaan.

Een mogelijk positieve ontwikkeling is de invoering op 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Daarin is bepaald dat persoonsgegevens volgens de richtlijnen in deze wet gebruikt moeten worden. En dat iedereen het recht heeft om te verlangen, dat zijn gegevens gewist worden. Als organisaties niet voldoen aan deze Verordening, dan kan dat een boete opleveren van 4% over de totale (wereldwijde) omzet. Dat levert IT-juristen en IT-notarissen veel werk op. IT-juristen hebben veel uit te leggen en in te regelen en IT-notarissen spelen een rol bij het beschikbaar houden van de software (broncode).

Er zijn ook tal van minder spraakmakende, maar wel ingrijpende ontwikkelingen waarvan de gevolgen voor de informatiemaatschappij nog niet duidelijk zijn. Wat te denken van een verplichte bewaartermijn van uiteenlopende digitale informatie voor 30 jaar? Waar we nu vanuit mogen gaan, is dat het notariaat dan nog bestaat. Dus bewaren van informatie (gegevens) is niet het probleem. Maar als de gegevens over 30 jaar weer gebruikt moeten worden, is er hard- en software nodig om er mee te kunnen werken. Bij Software Borg is dat de termijn waar rekening mee wordt gehouden bij productontwikkeling.

Een andere ontwikkeling met ongewisse uitkomsten is de snelle opkomst van do-it- yourself software. Het is mooi als je kunt programmeren, maar dat betekent niet automatisch dat je daarmee solide software kunt maken. Daar komt meer bij kijken zoals kennis van systeemarchitectuur, documentatie, continuïteit en natuurlijk kennis van de juridische aspecten rond ontwikkeling, exploitatie en gebruik van software. Deze ontwikkeling zou zo maar eens tot schade en verlies aan vertrouwen in informatietechnologie kunnen leiden.

Meer nieuws