AVG Analyse en Compliance

12 april 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Over de AVG of GDPR is al veel geschreven en gezegd. Van veel organisaties wordt geëist dat zij al hun privacy gerelateerde data en systemen opnieuw onder de loep nemen, stappen nemen om compliant te zijn en daarmee mogelijke boetes te voorkomen. Software Borg Advies heeft samen met De IT-Jurist een product en aanpak ontwikkeld om systematisch hun informatie stromen en systemen te beoordelen op het voldoen aan deze wetgeving.

Inzicht in AVG wetten en privacy beleid voor uw organisatie

Wij zetten hiervoor CIPP/E gecertificeerde IT-juristen en IT experts in. Met een doorlooptijd van 4 tot 6 weken krijgt u een gedegen inzicht in de impact van de wet. Concreet worden de benodigde contractuele aanpassingen (waaronder verwerkersovereenkomsten) beschreven, een aangepast privacy beleid opgesteld en een opzet gemaakt voor een register. Er wordt tevens een advies opgesteld over mogelijk noodzakelijke aanpassingen aan de informatie stromen en systemen.

Compliance door o.a. awareness

Uniek aan onze aanpak is dat wij ons focussen op het creëren van awareness binnen de organisatie. We nemen zoveel mogelijk medewerkers mee in het waarom van deze wetgeving en het bewust worden van ‘privacy by design’ principes. Zo bent u compliant met de AVG en kunt u al uw aandacht richten op het doen van de business waarin u goed bent.

Voor meer informatie neem contact op met:

mr. J. P. Schuitema, CIPP/E (Jan Pieter)
050 534 4574
Felland Noord 10, 9750 AD Haren (Gr.)

Op de website van De IT-Jurist vindt u een aantal blogs over de AVG:

Sportclubs niet klaar voor de AVG

AVG op scholen

Externe functionaris gegevensbescherming aanstellen

Identificatie betrokkenen bij uitoefening AVG-rechten

Testen met productie data

Meer nieuws