Escrow in windmolenbranche

3 juli 2015

Onlangs werd door een grote Nederlandse investeringsmaatschappij, actief in duurzame energie, met ons contact opgenomen. Deze investeringsmaatschappij investeert aanzienlijk in de bouw van een windmolenpark nabij Rotterdam. De bouw van de windmolens wordt uitgevoerd door een Franse multinational. Daarnaast is er een onderhoudsverplichting voor 15 jaar overeengekomen.

De subsidies voor de bouw van het park, worden alleen verstrekt als de windmolens daadwerkelijk een minimumaantal jaren functioneren. De investeringsmaatschappij wil daarom de zekerheid dat die onderhoudstermijn gehaald wordt, ook als zich een calamiteit voordoet bij de multinational. Het belang is de bescherming van de grote investering die is gemaakt. De investeringsmaatschappij eiste een escrowregeling.

Een windmolen is tegenwoordig veel meer dan ‘staal’. Een windmolen bevat geavanceerde elektronica en software. Voor het onderhoud van de windmolen zijn deze zaken en de bijbehorende documenten, bouwtekeningen en procesbeschrijvingen nodig. Door de investeringsmaatschappij en de multinational is gespecificeerd welke zaken in een escrowregeling zouden moeten worden opgenomen.

Wij hebben op verzoek van de investeringsmaatschappij gecontroleerd of de door de multinational aangeleverde software en know-how voldeed aan de afspraken. Deze controle is uitgevoerd op locatie van de multinational in Barcelona. Tijdens de controle bleek diverse zaken niet of niet volledig waren aangeleverd. Vervolgens heeft de multinational het ontbrekende materiaal ook ter beschikking gesteld.

Na de controle zijn de software en know-how in escrow gegeven aan een IT-notaris in Nederland. Voor een fractie van de totale kosten van het project, weet de investeringsmaatschappij hierdoor dat haar belangen beschermd zijn.

Wij willen betrouwbaar zijn. Als enige escrowagent in Nederland, voeren wij daarom altijd een verificatie met reconstructie uit. Wij hebben daarbij vergaande expertise op het gebied van industriële automatisering. In de casus hierboven en in vele andere praktijkgevallen, blijkt dit van grote toegevoegde waarde. Wij lichten onze werkwijze graag aan u toe.

Meer nieuws