Bijdrage aan IB

Informatiebeveiliging hangt af van de levensloop van uw software. Hoe helpen onze continuïteitsregelingen hierbij?

Bepalende onderdelen van informatiesystemen

Alle informatiesystemen bestaan uit hardware, software, gegevens, gebruikers en procedures. Alle onderdelen zijn van belang, maar de software is het meest bepalend. Daardoor wordt bepaald welke gegevens worden verzameld en het heeft invloed op gebruikers en procedures. Uitval van software kan dus al snel een kostbare zaak worden. Dat moet dan ook volgens alle regels van informatiebeveiliging voorkomen worden (Risks).

Aandacht voor wet- en regelgeving

In het Software Borg Systeem is standaard ook aandacht voor wet- en regelgeving die op informatiesystemen rusten (Compliance). Niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot schade in de vorm van boetes en reputatieschade.

Bijdrage aan IB is maar één van de 5 kwaliteitskenmerken van een solide software continuïteitsregeling. Bekijk ook de andere 4 kenmerken: rechtszekerheid, zekerheid informatietechnologie, kwaliteit aanbieders en nazorg.

Wij informeren u graag over escrow en continuïteit met betrekking tot uw software en informatiesystemen. Neem vandaag nog contact met ons op.