Informatiebeveiliging

Escrow is belangrijk bij informatiebeveiliging. Hoe helpen onze continuïteitsregelingen hierbij?

Informatiebeveiliging kent vele aspecten. Een BIV-classificatie is een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij beschikbaarheid (continuïteit), integriteit en vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven. Er dient een doordacht evenwicht te zijn tussen deze drie aspecten. 

Bepalende onderdelen van informatiesystemen

Alle informatiesystemen bestaan uit hardware, software, gegevens, gebruikers en procedures. Alle onderdelen zijn van belang, maar de software is het meest bepalend. Daardoor wordt bepaald welke gegevens worden verzameld en het heeft invloed op gebruikers en procedures. Uitval van software kan dus al snel een kostbare zaak worden. Dat moet dan ook volgens alle regels van informatiebeveiliging voorkomen worden (Risks).

Aandacht voor wet- en regelgeving

In het Software Borg Systeem is standaard ook aandacht voor wet- en regelgeving die op informatiesystemen rusten (Compliance). Niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot schade in de vorm van boetes en reputatieschade.

Wij informeren je graag over escrow en continuïteit met betrekking tot je software en informatiesystemen. Wij hebben verschillende oplossingen zoals Software Escrow, SaaS en Cloud Escrow en Data Escrow. Neem vandaag nog contact met ons op.