Woningbouwcorporatie escrow

Woningbouwcorporatie software

Er is een duidelijke ontwikkeling in de sector van de woningbouwcorporaties te zien op het gebied van awareness ten aanzien van informatiebeveiliging. Steeds meer woningbouwcorporaties willen zekerheid ten aanzien van de beschikbaarheid van hun applicaties en data. Dit wordt mede ingegeven door de toenemende wet- en regelgeving voor woningcorporaties op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de voortdurend in ontwikkeling zijnde privacy wet- en regelgeving.

De cloud en privacy gevoelige data

Veel woningcorporaties hebben tegenwoordig hun applicaties volledig in een ‘cloud’ ondergebracht. Hebt u wel eens nagedacht over het geval waarin u de (privacygevoelige) data van bijvoorbeeld huurders niet meer zou kunnen benaderen, omdat uw IT-leverancier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen? U bent wettelijk verplicht om passende maatregelen te treffen om bepaalde persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies.

Wij adviseren tientallen woningbouwcorporaties bij het opzetten van verschillende continuïteitsmaatregelen, zoals o.a. escrow waardoor dit soort risico’s kunnen worden afgedekt.