Inleiding risico’s informatietechnologie – voor verzekeraars

Software beheerst vele bedrijfsprocessen, hierdoor wordt deze software al snel bedrijfskritisch. Het niet beschikbaar zijn van bedrijfskritische software kan leiden tot het stilvallen van bedrijfsactiviteiten.

Het is van belang te weten wat de risico’s van softwaregebruik zijn en hoe ze adequaat afgedekt kunnen worden. De risico’s verdienen aandacht in raden van bestuur en functionarissen die belast zijn met informatiebeveiliging (compliance). De wet- en regelgeving speelt hier al op in, denk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veel organisaties en bedrijven zijn er van overtuigd dat zij voldoende maatregelen hebben genomen, maar vertrouwen op schijnzekerheid. De verzekeraar is bij uitstek de instantie die deze risico’s in beeld dient te hebben én hoe deze te kunnen beperken.

Resultaat van de training

Na het volgen van deze training weet je hoe je als verzekeraar zekerheid kunt bieden om risico’s van softwaregebruik grotendeels af te dekken.
Toch niet wat je zoekt? Bekijk een van onze andere cursussen en trainingen in het cursusoverzicht.

Programma

Doelgroep

Assuradeuren

Vorm

Bijeenkomst van 3 uur, bestaande uit een presentatie en een meer interactief deel, waarbij een of meerdere casussen kunnen worden behandeld.