Aandacht voor software – voor accountants

Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 393, lid 4

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Automatisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er zitten vele goede kanten aan deze verregaande automatisering maar er kleven ook risico’s aan. Veel software is bedrijfskritisch geworden; als de software om wat voor reden dan ook niet meer te gebruiken is liggen de bedrijfsactiviteiten stil.

Een belangrijke manier om problemen met de continuïteit van de bedrijfskritische software te voorkomen is het treffen van een continuïteitsregeling. De accountant dient van dit soort regelingen op de hoogte te zijn om zijn klanten hierover te kunnen adviseren.

Resultaat van de training

Na afloop van de training weet de deelnemer hoe hij de samenwerking kan aangaan met professionele partijen die uitleg kunnen geven omtrent de technische en juridische staat van de broncode, een belangrijk onderdeel van het informatiesysteem. Daarmee is de deelnemer in staat aan de verplichting op grond van artikel 2:393 lid 4 BW te voldoen inzake het vermelden van bevindingen over betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
Toch niet wat u zoekt? Bekijk een van onze andere cursussen en trainingen in het cursusoverzicht.

Programma

Doelgroep

Accountants

Vorm

Bijeenkomst van 3 uur, bestaande uit een presentatie en een meer interactief deel, waarbij een of meerdere casussen kunnen worden behandeld.