Continuïteit van informatiesystemen – Controle broncode

Informatiebeveiliging en actualiteit. Hoe werkt een broncode en hoe controleer je in het kader van escrow of deze feitelijk gebruikt kan worden voor het garanderen van de continuïteit van bedrijfsprocessen? Beschrijving werkwijze bij reconstructie broncode. Hoe ziet een escrow verificatie eruit volgens technische normen en richtlijnen (volledigheid, overdraagbaarheid, bruikbaarheid).

Resultaat van de training

Toch niet wat je zoekt? Bekijk een van onze andere trainingen of cursussen in het cursusoverzicht.

Programma

Doelgroep

Op verzoek is deze module aan te passen en te combineren met andere aangeboden modules. De inhoud kan worden aangepast zodat deze aansluit bij de wens van de deelnemer(s)/doelgroep. De module is geschikt voor iedereen, die geïnteresseerd is in broncode escrow. Voor belangstellenden die meer verdieping wensen in de broncode verificatie kan de module uitgebreid worden met IT-technische aspecten.

Vorm

Bijeenkomst van 2 uur. De bijeenkomst wordt verzorgd door een ervaren Technisch Inspecteur.