Software broncode escrow

Continuïteit door Software- en Broncode-escrow

Software en app’s worden steeds meer bedrijfskritisch. Zonder software en/of app’s kunnen essentiële (bedrijfs)processen niet meer worden uitgevoerd, kan niet meer worden voldaan aan regelgeving en is het onmogelijk om bepaalde data inzichtelijk te krijgen.

Voor het onderhoud en de doorontwikkeling van software (en app’s) is een licentienemer afhankelijk van zijn leverancier. Deze beschikt namelijk als enige over de broncode. Als zich bij de leverancier een calamiteit voordoet, kan dat schadelijk zijn voor de licentienemer. Een software escrowregeling is de oplossing om die schade te voorkomen of te beperken.

Trusted Third Party door samenwerking met IT-notaris

In het kader van een escrowregeling wordt de broncode na een verificatie in bewaring gegeven aan een Trusted Third Party (TTP). Bij onze regelingen wordt er nauw samengewerkt met de IT-notaris. Na een calamiteit wordt de broncode afgegeven aan de licentienemers die zich hebben aangesloten bij de regeling. Met de broncode kunnen zij voorzien in het onderhoud en doorontwikkeling van de software. Wij bieden standaard nazorg aan deelnemende licentienemers.

In de escrowregeling is ingebouwd dat zowel de rechten van de licentiegever als de licentienemer zijn verankerd. De licentienemers krijgen van ons de juridische garantie dat hun gebruiksrecht op de software behouden blijft. De licentiegever krijgt maximale bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten. Onze escrowregelingen hebben hierdoor in diverse praktijkgevallen hun meerwaarde bewezen.