Overheid escrow

Overheid software

Continuïteit en rechtszekerheid op het gebied van IT-projecten staan tegenwoordig hoog op de agenda in de overheidssector. Dat is ook logisch omdat er steeds meer processen binnen overheidsinstellingen worden geautomatiseerd, wat allerlei afhankelijkheden van leveranciers met zich meebrengt.

Inkoopvoorwaarden voor ICT

De verschillende bestuurslagen in Nederland, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en de waterschappen, vormen tezamen de overheid. De bestuurslagen op zowel landelijk, rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, hanteren inkoopvoorwaarden voor ICT, (zoals ARBIT 2014) waarbij het hebben van een escrowregeling voor de leverancier een vereiste is. Deze inkoopvoorwaarden stellen helaas geen eisen aan de kwaliteit van een escrowregeling. Dit houdt in dat sommige partijen, zonder dat zij het weten, kiezen voor een continuïteitsregeling, die niet werkt of die slechts schijnzekerheid biedt. De escrowregeling van Software Borg en de IT-notaris voldoet aan verschillende kwaliteitscriteria en biedt daardoor gegarandeerde zekerheid aan zowel de softwareleverancier als de softwaregebruikers. 

Ervaren escrow agent

Software Borg heeft veel ervaring in de branche van de overheid en semi-overheden. Zo borgen wij software ten behoeve van verschillende ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies.

Wilt u weten wat wij voor u in deze sector kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.