Kwaliteit aanbieders

Welke specialisten leveren vanuit hun eigen expertise en deskundigheid een bijdrage aan onze dienstverlening?

Wij borgen continuïteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische softwareapplicaties, data en systemen binnen jouw organisatie. Om dit voor jou te regelen, werken we samen met IT-notarissen, IT-juristen en ICT-specialisten. Op deze manier ontvang jij specialistische kennis en ervaring voor de beste technische en juridische oplossingen. 

Beëdigde deskundigen die staan voor kwaliteit

Bij Software Borg wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Ook aan de kwaliteit van de betrokken professionals. Zo ontstaat een solide en betrouwbare dienstverlening door aandacht voor de kenmerken van een professional: opleiding, PE, beroeps- en gedragsregels, tuchtrecht en verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Software Borg werkt met Beëdigde Informaticadeskundigen, IT-notarissen (De Notariswet), IT-juristen en IT-auditors. De dienstverlening is geheel gebaseerd op wet- en regelgeving en normen.

Wij informeren je graag over escrow en continuïteit met betrekking tot je software en informatiesystemen. Wij hebben verschillende oplossingen zoals Software Escrow, SaaS en Cloud Escrow en Data Escrow. Neem vandaag nog contact met ons op.