Kwaliteit aanbieders

Welke specialisten leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan onze hoogwaardige dienstverlening?

Beëdigde deskundigen die staan voor kwaliteit

Bij Software Borg wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Ook aan de kwaliteit van de betrokken professionals. Zo ontstaat een solide en betrouwbare dienstverlening door aandacht voor de kenmerken van een professional: opleiding, PE, beroeps- en gedragsregels, tuchtrecht en verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Software Borg werkt met Beëdigde Informaticadeskundigen, IT-notarissen (De Notariswet), IT-juristen en IT-auditors. De dienstverlening is geheel gebaseerd op wet- en regelgeving en normen.

Meer kwaliteitskenmerken

Kwaliteit aanbieders is maar één van de 5 kwaliteitskenmerken van een solide software continuïteitsregeling. Bekijk ook de andere 4 kenmerken: rechtszekerheid, zekerheid informatietechnologie, bijdrage aan informatiebeveiliging en nazorg.

Wij informeren u graag over escrow en continuïteit met betrekking tot uw software en informatiesystemen. Neem vandaag nog contact met ons op.