12Build

12Build Continuïteitsregeling

Informatie over de continuïteit van het softwaregebruik van 12Build. Veiligheid door een notariële software-escrowregeling.

Continuïteit borgen

Vanuit de verantwoordelijkheid voor én betrokkenheid bij haar klanten, heeft 12Build een voorziening getroffen waardoor de afhankelijkheid van haar wordt weggenomen. Deze voorziening is een continuïteitsregeling waar software escrow onderdeel van is. Dit is een preventieve regeling die in geval van een calamiteit aan de kant van de leverancier, de continuïteit van de software waarborgt.

De Stichting 12Build Secure zal voor de feitelijke continuïteit van de software zorgen; Software Borg en de notaris zien toe op een juiste uitvoer van de regeling en Software Borg zorgt dat jij op de hoogte blijft van de status van de regeling.

Escrow-deelnamevoorwaarden

De deelname van 12Build-klanten aan de continuïteitsregeling vangt aan zodra de klant de Licentieovereenkomst mét Service Level Agreement met 12Build is aangegaan. De deelname aan de continuïteitsregeling duurt voort zolang de klant een geldige Service Level Agreement met 12Build heeft, tenzij de Escrow-overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Hier zijn de escrow-deelnamevoorwaarden te downloaden. Indien er vragen zijn, kun je altijd contact met ons opnemen.

Software escrow bij Software Borg

Software Borg biedt al twee generaties diensten en producten op het gebied van software escrow in samenwerking met de (IT-)notaris. Onderdeel van de continuïteitsregeling is de periodieke deponering van de broncode van de software bij een geaccrediteerde (IT-)notaris. Hiervan wordt een notariële akte opgemaakt. De broncode wordt altijd door een IT-deskundige gecontroleerd voordat deze wordt gedeponeerd. Software Borg legt de gegevens van de belangrijkste ontwikkelaars vast, zodat deze kunnen worden ingeschakeld als dat nodig is.

Software Borg houdt doorlopend toezicht op alle relevante gebeurtenissen in de levensloop van de software. Technisch, juridisch en bedrijfseconomisch. De IT-juristen houden de juridische status van de software nauwlettend in de gaten om er zeker van te zijn dat de rechten op de software goed zijn vastgelegd.